©

Restauratie

Kapotte bakstenen in de muur repareren in plaats van vervangen

Remmers restauratiemortel-systemen werden speciaal ontwikkeld voor het herstellen en repareren van minerale bouwmaterialen. Waarom dan nog beschadigde bakstenen vervangen?

In het kader van het behoud en de restauratie van bouwwerken uit natuursteen zijn restauratiemortelsystemen op minerale of kunststofgemodificeerde minerale basis nog steeds van grote waarde. Restauratiemortelsystemen hebben namelijk een hele reeks voordelen die andere bindmiddelvarianten niet hebben. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • een uitstekend aanpassingsvermogen aan vele technische, meer bepaald fysisch-mechanische eigenschappen
  • een goed optisch aanpassingsvermogen
  • een betrouwbare, uiterst eenvoudige verwerking
  • een ongeëvenaarde prijs-kwaliteit verhouding

Remmers restauratiemortels zijn speciaal ontwikkeld voor het restaureren of vervangen van minerale bouwmaterialen. Aangezien het bouwmateriaal "natuursteen" qua samenstelling (structuur, porieruimte, kleur, korrelgrootte, enz.) heel verschillend is en het voor een duurzame reparatie belangrijk is om de restauratiemortel op de ondergrond af te stemmen, biedt Remmers een uitgebreid assortiment aanpassingsmogelijkheden.

Daarbij wordt een tweeledige filosofie nagestreefd:

Aan de ene kant biedt Remmers een uitgebreid systeem standaardproducten aan, die qua variatie beantwoordt aan een grote verscheidenheid aan toepassingen. Dankzij de gestructureerde opbouw hebben verwerkers en ontwerpers in standaardsituaties al keuze uit een op de omstandigheden afgestemde de restauratiemortel.

Anderzijds is het mogelijk om voor speciale toepassingen speciale producten te ontwikkelen en ter beschikking te stellen. Hiervoor is het meestal noodzakelijk om niet alleenl de eigenschappen van de steen te kennen, maar ook de relevante schademechanismen die hebben geleid tot het verlies van het oorspronkelijke materiaal.

Wanneer de schademechanismen al zijn vastgesteld, biedt Remmers een samenwerking aan met de vakbedrijven die al met het probleem bezig zijn. Als er nog wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht, kan dit door Remmers Technical Support, een team van specialisten uit verschillende disciplines, worden uitgevoerd en geëvalueerd.

Op die manier is Remmers in staat om tegemoet te komen aan bijna alle optische, chemische en fysisch-mechanische vereisten voor minerale ondergronden en overeenkomstig een geschikte restauratiemortel ter beschikking te stellen.

Verwerking

Het wigvormig uitkappen van beschadigingen en oneffenheden komt overeen met de traditionele methode voor het repareren van een minerale ondergrond met een "klassieke" restauratiemortel. Voor deze wijze van verwerking, die al decennialang zijn nut heeft bewezen, biedt Remmers restauratiemortel aan.

De zoektocht naar geschikte materialen voor een restauratie waarbij het originele materiaal maximaal behouden blijft, vindt zijn oorsprong in stenen beeldhouwwerken, waar het behoud van het originele materiaal van cruciaal belang is. Dit werd later ook op gevels toegepast. Ook hier geldt vanzelfsprekend dat het aangebrachte restauratiemateriaal aangepast moet zijn aan de kleur, structuur en fysisch-mechanische eigenschappen van de originele steen.

In toenemende mate wordt door monumentenzorg ook voor gevels een tot op nul uitlopend restauratielaag geëist. Voor deze toepassingen biedt de firma Remmers met RM pro een product aan waarmee het mogelijk is om deze verwerkingstechniek toe te passen, zonder te moeten inboeten op de hierboven en hierna genoemde individuele aanpassingen.

In het algemeen kan een kleuraanpassing naar tevredenheid worden gerealiseerd door pigmentering in de fabriek. Hiervoor kan een kleur worden opgegeven uit de uitgebreide kleurcollectie of een gelijkwaardige standaard kleurenkaart (bijv. RAL), of er kan een monster worden gestuurd met de gewenste kleur.

Voor een duurzaam karakter van steenrestauratie zijn de sterktekenmerken druksterkte en elasticiteitsmodulus van groot belang. Net zoals bij voegmortel moet ook restauratiemortel de functie van de "zwakste" schakel in het metselwerk overnemen. Aan de ene kant moet deze mortel een soort "tussenwervelfunctie" overnemen, waardoor in hoge spanningen op de steen kunnen worden opgevangen of verminderd. Aan de andere kant moet het "later" aangebrachte materiaal altijd de zwakke positie innemen, zodat het in de verbinding met het originele materiaal bij voorkeur als slijtlaag kan dienen.

Deze laatste functie mag er echter niet toe leiden dat de levensduur van de mortel tot een voor de opdrachtgever onaanvaardbaar laag niveau daalt. Het is dus één van de belangrijkste taken in de ontwikkeling van restauratiemortel om een optimaal evenwicht te vinden tussen de "zwakste schakel" en duurzaamheid.

Om het optimale evenwicht bij elke steenrestauratie zo dicht mogelijk te kunnen benaderen, biedt Remmers standaard restauratiemortel aan in twee sterkteklassen:

"zacht" M5 (4 tot 8 N/mm², afhankelijk van de korrelgrootte)

"normaal" M10 (10 tot 13 N/mm², afhankelijk van de korrelgrootte)

De korrelgrootte van een steenreparariemortel heeft een doorslaggevende invloed op de structuur en dus ook op de oppervlakteruwheid en de glans van de afgewerkte restauratie. Voor een restauratie die zo perfect mogelijk voldoet aan de gestelde eisen hebben Remmers restauratiemortels drie verschillende korrelgroottes:

"fijn", < 0,2 mm

"gemiddeld", < 0,5 mm

"grof", < 2,0 mm

Restauratie

2 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 059815

Minerale restauratiemortel - aanzetloos tot op 0 te verwerken als homogeen mengsel

Art.nr. 013105

Minerale restauratiemortel