©

Wetenswaardigheden

Informatie en actuele feiten

Uitgebreide informatie en actuele wetenswaardigheden op het gebied van hout en de natuurlijke vijanden van hout. Bescherming van hout tegen water en de duurzaamheid. Profiteer van onze vakkennis.

©

Met Remmers duurzaam en betrouwbaar onderhouden

Het natuurlijke materiaal hout

Uit verantwoordelijkheid voor mens en milieu

Mensen hebben bij hout een zeer goed en comfortabel gevoel. Wereldberoemde architecten en constructeurs geven de voorkeur aan het natuurlijke bouwmateriaal hout, met z’n warme, aangename uitstraling. Het wordt dan ook zeer veelzijdig toegepast, binnen en buiten. De uitstraling en het behaaglijke gevoel, dat met geen enkel ander materiaal te bereiken is, is een van de voornaamste redenen dat de toepassing van hout nog steeds groeit. Bomen hebben van zichzelf al een natuurlijke bescherming – dat is de schors. Deze beschermt het hout tegen uitdroging en vooral tegen de wisselende weersomstandigheden zoals zon, wind, regen, vorst en hitte. Via het wortelstelsel worden alle belangrijke voedingsstoffen voor de groei van de boom opgenomen.

Remmers heeft met haar producten al lang geleden als doel gesteld de van nature aanwezige bescherming van hout ook toe te passen in de kwalitatief hoogwaardige verfsystemen. Hout heeft als bouwmateriaal ongekende mogelijkheden in zijn toepassing, ook qua structuur en kleur, en deze aspecten zijn ook veelal de basis geweest voor de klassieke houtbeschermingsproducten, zoals de transparante lazuren en dekkende verfsystemen.

Met het nieuwe assortiment [eco]-producten neemt Remmers met betrekking tot de ecologie en voor mensen milieu duurzaam verantwoordelijkheid.

De natuurlijke vijanden van hout

Zonlicht is niet alleen van invloed op de temperatuur van het houtoppervlak, maar de ultraviolette stralen dringen ook in het hout. In combinatie met regen kan hierdoor de kleur van onbehandeld hout in enkele weken tot enkele maanden veranderen: het hout wordt zilvergrijs. Bovendien is het mogelijk dat aan het oppervlak houtvezels rechtop gaan staan, waardoor het hout z’n sterkte verliest. Deze veelal niet gewenste kleur- en oppervlakteveranderingen kunnen worden voorkomen wanneer het hout met een gepigmenteerde verf of beits wordt behandeld. Houtbeits Long Life UV kleurloos UV+ is geschikt om hout buiten kleurloos te behandelen en dankzij de effectieve nano-UV-blokker wordt vergrijzing voorkomen.

©

Bovendien staat hout continu bloot aan vocht; regen, dauw, condens, enz. Dit zorgt voor een verhoging van het vochtgehalte in het hout. Bij verdamping daalt het vochtgehalte weer. Het resultaat: scheurvorming aan het oppervlak. Hierdoor opgenomen vocht of door diffusie ingedrongen vocht, moet ook weer naar buiten, anders ontstaat er verzadiging onder het oppervlak en een voedingsbodem voor houtrot.

Het is daarom belangrijk de juiste bescherming voor het hout te kiezen:

  • Bij kozijnen, deuren en geveltimmerwerk is de maatvastheid van cruciaal belang. Hier worden high-solid lazuren gebruikt. De vochtopname wordt met deze behandeling voorkomen en de houten elementen veranderen niet meer in afmeting door uitzetting en krimp, waardoor ramen en deuren altijd goed openen en sluiten.
  • Bij zogenaamde niet maathoudende bouwelementen, bijv. betimmeringen, schuttingen of tuinhuisjes is indringing van vocht via kopshout of door scheurvorming niet altijd geheel uit te sluiten. Hier is het dus belangrijk om een impregneerbeits te gebruiken, zodat het hout kan blijven ademen c.q. dampopen is en vocht in het hout weer naar buiten kan uitdampen.

Algen

Met name in bosrijke gebieden zorgen deze organismen voor vergroening en optische afbreuk van het hout buiten. HK-Lazuur is algicide ingesteld en voorkomt vroegtijdige vergroening.

Blauwschimmel

Blauwschimmel behoort tot de zogenaamde houtverkleurende schimmels en is zichtbaar als zwart-blauwe verkleuring. Blauwschimmel tast het hout niet aan, is alleen optisch storend. Uiteraard is blauwschimmel wel de voedingsbodem voor houtaantastende schimmels (houtrot) omdat ze de houtcelwanden perforeren waardoor de mogelijkheid van wateropname in het hout wordt vergroot.

Houtrot

Houtrot is de gevaarlijkste vorm van schimmelvorming. Dit verwoest de structuur van het hout. Het hout verliest daardoor z’n stabiliteit en „vermolmt“.

Houtaantastende insecten

Naast de schimmels die het hout verkleuren en aantasten hebben ook insecten het op het hout voorzien. De boktor is bijv. een van de gevaarlijk-ste in ons klimaat en tast met name naaldhout aan. Hij legt zijn eieren in de scheuren in het hout en de larven knagen bij voorkeur in de buitenste lagen. Ook van andere houtaantastende insecten verloopt de aantasting in principe op dezelfde wijze. Er wordt een eitje van het insect in of op het hout gelegd, uit het ei komt de larve, de uiteindelijke boosdoener.

Duurzaamheid van houtsoorten

Wanneer houtveredeling - wanneer extra houtbescherming nodig?

Afhankelijk van de duurzaamheid van de houtsoort kan worden beslist of het noodzakelijk is om hout dat buiten wordt toegepast te beschermen met een chemisch houtconserveringsproduct. Voor extreem duurzame en duurzame houtsoorten is een biocidevrij houtveredelingsproduct in de regel voldoende. Beperkt tot niet duurzame houtsoorten hebben wel een extra bescherming nodig tegen bijv. blauwschimmel en houtrot. De klasse-indeling geldt alleen voor het kernhout. In de regel bevat alle in de handel verkrijgbaar hout ook een aandeel spinthout, dat in het algemeen niet duurzaam is.
Dergelijke houtsoorten moeten buiten altijd worden voorzien van een houtbeschermings-, conserveringsmiddel.

Constructieve houtbescherming

Waardoor aantasting door vocht geen kans meer krijgt

Constante vochtbelasting is de hoofdoorzaak van verkleuringen en houtaantastende schimmels. Om dit zo goed mogelijk uit te sluiten, moeten houten bouwdelen buiten dusdanig worden geplaatst, dat contact met water zo veel mogelijk wordt voorkomen. Als dit niet mogelijk is, ervoor zorgen dat het hout weer snel kan drogen. Tevens belasting door stilstaand water uitsluiten. Maatregelen voor een constructieve houtbescherming zijn bijv. ruime dakoverstekken, geen direct contact de de bodem (voorkom spatwater), schuine vlakken, afgeronde kanten en het afdekken van horizontale delen. Voor een nog betere bescherming kan het hout indien gewenst voordat dit wordt afgewerkt met een decoratieve laag met een officieel toegelaten houtbeschermingsmiddel (bijv. Hout Protect) worden behandeld.

Algemene verwerkingstips

  • Gereedschap
  • Voorbereiding
  • Verwerking