©

Droogtechnologieën

Van de klassieke droogtechniek tot stralingsuithardende systemen

Het uitgebreide gamma droogprocedés gaat van de klassieke (fysisch/chemische) droogtechniek tot stralingsuithardende systemen. Afhankelijk van het lakproces moeten de bijbehorende droogtechnieken worden gebruikt. Remmers biedt hoogefficiënte laktechnologieën voor alle mogelijke toepassingen.

MOS-droging

Bij de MOS-droging wordt door middel van straling met een golflengte van 2,54 GHZ energie in de coating geïntroduceerd, die selectief/specifiek de watermoleculen stimuleert. Daardoor kunnen de watermoleculen de coatinglaag verlaten en vervolgens door middel van een straaldroger worden verwijderd.

UV-droging

Voor het drogen door middel van ultraviolet licht zijn speciale, UV-uithardende coatingmaterialen met foto-initiatoren nodig, waarbij na de fysische droging van waterhoudende producten, door de hierboven beschreven technieken, de oppervlakte wordt bestraald met UV-stralen, wat een chemische reactie - het vernettingsproces - inleidt. Klassieke lampen voor het uitharden zijn gallium- en kwikstralers.

LEC/LED droging

Bij de Low-Energy-Curing/Light-Emitting diode droging gaat het om een UV-uitharding met verlaagd energiegebruik. Bij deze methode harden UV-materialen uit bij een lager stralingsvermogen, waardoor de energiekosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

ESH droging

Bij de ESH droging gaat het om een speciale vorm van stralingsuithardende droging en uitharding (onder elektrostatische lading).

Droogkanaal

De luchtdroger is bijvoorbeeld geschikt voor trolleys met een continue luchtuitwisseling en een stijgende temperatuurcurve van +/- 25 °C - 30 °C in de eerste zone, 40 °C - 45 °C in de middelste zone en een laatste koeling van +/- 25 °C - 20 °C. De respectieve snelheden en verblijftijden van de gecoate houtprofielen in het droogkanaal zijn met name afhankelijk van de aangebrachte natte coatinglaag.

IR droging

Bij de IR droging wordt het pas gecoate oppervlak met middengolf-infrarood stralers bestraald, waarbij het water in het coatingmateriaal de straling absorbeert, omzet in warmte en daardoor verdampt. Een combinatie van infraroodstraling en luchtkoeling zou een voordelige keuze kunnen zijn, omdat op die manier een doeltreffende droging van het coatingmateriaal kan worden gegarandeerd.

OIR droging

Bij dit droogprocedé worden infraroodstralers gebruikt met een emissiespectrum dat doelgericht is afgestemd op de absorptiecurve van de vluchtige bestanddelen van de lak die moeten worden opgelost (doelgericht inbrengen van warmte in het binnenste van de laklaag). Deze droogtechniek heeft het doorslaggevende voordeel dat de lak van binnen naar buiten gelijkmatig en snel droogt, zonder het materiaal te beschadigen. Na de bestraling worden de vluchtige bestanddelen van de lak via een straaldroger verwijderd.