• Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1
 • Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1
  • Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1
  • Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1

  Art.nr. 712001

  Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1

  Snel drogende, watergedragen premium lazuur voor professioneel gebruik

  Automatisch inkleurbaar
  Kleuren: kleurloos | 7120
  Kleuren: kleurloos | 7120
  Kies een kleur
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel acrylaat/alkyd-systeem
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,03 g/cm³
  Geur mild, na droging reukloos
  Glansgraad mat
  Uitlooptijd sec (20° C, DIN 4) Ca. 21

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in buitentoepassingen
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
  • Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren
  • Grondlaag, voor- en aflak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Lazuur
  • 3in1: impregnering, grondering, voor- en aflak
  • Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam
  • De bescherming tegen verwering (constructieve houtbescherming en vochtbescherming van het product) vermindert het risico op het ontstaan van blauwschimmel en rot.
  • Een verhoogd vaste stofgehalte geeft fysieke bescherming tegen wespenaantasting
  • Filmbescherming tegen schimmel en algen
  • Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water
  • Snelle droging: twee lagen in één dag
  • Nabehandeling zonder schuren
  • Langdurige bescherming met gelijkmatige verwering zonder afbladdering
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

   • Voorbereidingen

    Oude verflagen (bijv. dekkende lakken of verven), schors, bast en vuil geheel verwijderen.

    Losse en gescheurde knoesten alsmede open harsplekken verwijderen en met een geschikte middel reinigen (bijv. Verdunning en Gereedschapsreiniger).

    Gladde, geschaafde houtoppervlakken indien mogelijk voor behandeling schuren en stofvrij maken om een betere verfopname te waarborgen.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • voor gebruik roeren
   • kwast
   • spuiten in gesloten cabines
   • Materiaal goed roeren.

    Gekwalificeerde gespecialiseerde bedrijven: verven, spuiten uitsluitend in gesloten systemen.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Na droging een tweede laag aanbrengen.

    Aaneengesloten oppervlakken enkel bewerken met materiaal van hetzelfde chargenummer (materiaal van verschillende charges vooraf mengen), anders kunnen kleine verschillen in kleur, glans en textuur optreden.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2-3 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Niet verwerken onder +5 °C.

    Bij te lage temperaturen en te hoge luchtvochtigheid worden de eigenschappen met enige vertraging bereikt.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Het verdient de aanbeveling om ook op andere houtsoorten een proef op te zetten.

    Kleurloos, wit en hemlock alleen voor buiten niet direct aan weersinvloeden blootgesteld zoals dakoverstekken enz. of als grondering aanbrengen.

    Door het verschillende dekkend gedrag van witte en pastelkleurige beitstinten kan het visueel uitzicht variëren naargelang van de ondergrond. Vooraf moet worden nagegaan of er verkleuring van de glazuurlaag kan optreden door houtbestanddelen.

    Door de geringe UV-bescherming van deze tinten moet met kortere onderhoudsintervallen rekening worden gehouden.

    Om met deze kwesties rekening te houden en ze te verhelderen, moet vooraf een proefvlak worden gemaakt om de oppervlakteverwachting te waarborgen.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Kopshout in een overeenkomstige kleur lakken (ten minste twee lagen).

    Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.

    Bij iedere nieuwe laag wordt de kleur donkerder en de glansgraad hoger.

   • Drogen

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Om verkleving bij de opslag van de gelakte houten elementen te voorkomen, beschermende folie er tussen aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • spuiten in gesloten cabines
   • Acrylkwast, blokkwast

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • ca. 197 ml - 216 ml / m² per laag
   • Preventief effectief werkzaam tegen blauwzwam bij 197-216 ml/m² in min. twee lagen

  • Algemene instructies
   • Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag.
    Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwering vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.

     

    Volgens de stand van de techniek (in Duitsland o.a. DIN 68800-1 en -3) moeten houtverduurzamingsmaatregelen, ook aan niet-dragende houten onderdelen, zorgvuldig en tijdig worden gepland in overleg met alle bij de bouw betrokken partijen (architect, opdrachtgever, aannemer), rekening houdend met de wettelijke voorschriften en de omstandigheden ter plaatse. Het gebruik van biocide ("chemische") houtverduurzamingsmiddelen moet daarom altijd op passende wijze vóór de verkoop worden aangegeven of vooraf schriftelijk met de klant worden overeengekomen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot land- en opdrachtspecifieke conflicten met wettelijke voorschriften, normatieve specificaties of certificatiesystemen. Voor het overeenkomen van een houtbeschermingsmaatregel door het gebruik van een biocide ("chemisch") houtverduurzamingsmiddel op de te bouwen houten elementen, zal Remmers Technical Service u na overleg graag een bijbehorend ontwerp doen toekomen.

     

    De voorschriften inzake de verduurzaming van constructief hout in acht nemen.

    Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zonder afwateringshellingen en zonder randradius, voorkom opgehoopt vocht.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

    Afvalcode 03 02 05* andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.