• AGE

  Art.nr. 136801

  AGE

  Afbijt en graffitiverwijderaar

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid gelig
  Dichtheid (20°C) 1,04 kg/ltr
  pH-waarde (20°) ca. 8,5
  Viscositeit ca. 7000 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Het verwijderen van dispersie- en pure acrylaatverven, kunsthars-, nitro- en spirituslak, matteringen, politoeren alsmede graffiti
  • Houtoppervlakken, metaal en minerale ondergronden

  Eigenschappen

  • Pasteus
  • Hoge effectiviteit
  • Lange open verwerkingstijd
  • N-methylpyrrolidon-, CKW- en alkalivrij
  • Biologisch afbreekbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

    De inwerktijd is afhankelijk van de ondergrond, af te bijten materiaal, laagdikte en het klimaat van de omgeving.

    Na voldoende inwerktijd de oude laag met geschikt gereedschap mechanisch verwijderen.

    De behandeling eventueel herhalen.

    Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Eventueel voor voldoende ventilatie zorgen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

    Eventueel de reactietijd verlengen door het af te dekken met PE-folie.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, blokkwast (geen kunststof), airless spuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 0,3 kg - 0,5 kg totaal / m²
   • Ca. 0,3 – 0,5 ltr/m² per laag

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging".

    Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.