• Betofix R2

  Art.nr. 109325

  Betofix R2

  Snelle reparatiemortel

  Kleuren: licht grijs | 1093
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Belastingsklasse R2 (EN 1504-3)
  Buigtreksterkte (28 dagen) ca. 5 N/mm²
  Brandklasse E
  Druksterkte 3 uur: ca. 5 N/mm²
  24 uur: ca. 9 N/mm²
  28 dagen: > 15 N/mm²
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Hechtvermogen (EN 1542) (28 dagen) ≥ 0,8 MPa
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Consistentie na vermenging spachtel
  Laagdikte één laag 1 - 10 mm
  twee lagen < 20 mm, verwerking nat-in-nat
  bij oneffenheden < 100 mm
  Waterdosering 0,9 ltr/5 kg
  4,5 ltr/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • wanden/plafonds binnen en buiten
  • Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar geen sprake is van statische en dynamische belasting
  • Reparatie van gaten, scheuren, poriën, onvolkomenheden en beschadigingen
  • Spachteling voor betonoppervlakken
  • Minerale corrosiebescherming voor betonijzer (in combinatie S-Protect M)

  Eigenschappen

  • Gecertificeerd conform EN 1504-3
  • Filzbaar en te spachtelen
  • Goed boven het hoofd te verwerken
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Druksterkte na 28 dagen: > 15 N/mm²
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2½.

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • droogtijd overschilderbaar na 20 minuten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Corrosiebescherming in combinatie met S-Protect M

    De slurry aanbrengen, volledig dekkend in twee lagen, in afzonderlijke laagdiktes van steeds 1 mm.

    Wachttijd tussen de lagen: ca. 30 minuten.

    De volgende bewerkingen nat-in-nat.

     

    Betonreparatie

    Eventueel een schraaplaag met dit materiaal aanmaken.

    Op moeilijk bereikbare plaatsen het product een beetje verdund als contact-slurrylaag aanbrengen.

    De gewenste laagdikte in één laag aanbrengen en glad afwerken.

    Het oppervlak na ca. 15 - 30 minuten filzen, schuren, glad maken of structureren.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Slechts zo veel materiaal aanmengen, als binnen ca. 20 minuten verwerkt kan worden.

    Rijptijd ca. 3 minuten.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 2 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, kwast, spaan, verdeelspaan, sponsbord, schuurbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,4 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Niet geschikt voor vloeren buiten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

     

    Het ontwerp, de uitvoering en inspectie van beschermings- en reparatiemaatregelen voor gebouwen en bouwdelen van beton en gewapend beton conform DIN 1045 is vastgelegd in de DAfStb-richtlijn „Bescherming en reparatie van betonnen bouwdelen“. De beoordeling en ontwerp van beschermings- en reparatiewerkzaamheden moeten volgens reparatierichtlijn deel 1, hoofdstuk 3.1, alinea 1 door een deskundige specialist worden uitgevoerd, die de vereiste kennis heeft op het gebied van bescherming en reparatie van betonnen constructies. De uitvoering, controle en inspectie van de werkzaamheden conform deel 3, hoofdstuk 1.2.1 van deze richtlijn vereist de inzet van een gekwalificeerde uitvoerder, projectleider en vakkundige arbeidskrachten, die met voldoende kennis en ervaring de juiste uitvoering, toezicht en registratie van dusdanige werkzaamheden waarborgen en bovendien een SIVV certificaat kunnen overleggen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten