• Kompressen Stucmortel

  Art.nr. 107316

  Kompressen Stucmortel

  Zoutbuffer-stucmortel/opofferings-stucmortel conform WTA

  Kleuren: speciale kleuren | 1073
  Kleuren: speciale kleuren | 1073
  Kies een kleur
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse klasse A1
  Druksterkte CS II (i.M. 3,0 N/mm²)
  Dynamische E-modulus ca. 2000 N/mm²
  Dichtheid vaste mortel ca. 0,8 kg/dm³
  Open porositeit ca. 60 vol.%
  Schudmaat ca. 0,7 kg/dm³
  Waterdosering 8,5 ltr / 16 kg
  Waterindringdiepte na 24 uur > 10 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Ontzouting en vochtreducering
  • Opofferingsstuclaag bij zout belaste ondergronden
  • Bufferlaag onder pleisters, samengesteld conform historische receptuur
  • Oude gebouwen, kelders en gevels

  Eigenschappen

  • Hoog zoutopslagvermogen
  • Capillair actief
  • Reversibel
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

    Het product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Voor het aanbrengen van de volgende stuclaag het oppervlak na voldoende droging met roosterspaan opruwen.

    Wachttijd voor het aanbrengen van de volgende laag 3 dagen.

     

    Eén laag

    Laagdikte in één laag tot 20 mm.

     

    Twee lagen

    Laagdikte per laag 10 - 20 mm.

    Laagdiktes tot 30 mm nat in nat.

    Bij laagdiktes van 30 - 40 mm, na voldoende droging (ca. 12 - 24 uur) de tweede laag aanbrengen.

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, rei, stuckam, bezem, roosterspaan, sponsbord Geschikte machine

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 6 maand.

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 6,0 kg/m²/cm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten