©
©

Alle voordelen van Aqua PF-430 [iac] in één oogopslag:

  • Aqua PF-430 [iac] beperkt permanent de concentratie formaldehyde in de binnenlucht
  • Voor materialen op houtbasis die met Aqua PF-430 [iac] gelakt worden, kan de emissie permanent beperkt worden
  • De spuitprimer kan verder afgewerkt worden met een product naar keuze (bijv. Colorlak)
  • Formaldehydemoleculen zijn zo klein dat ze door meerdere verflagen kunnen dringen
  • Formaldehyde hecht zich onomkeerbaar vast. De stof kan niet meer in de binnenlucht vrijkomen
  • Het effect van Aqua PF-430 [iac] is onafhankelijk getest en houdt meerdere jaren stand (De duurzaamheid van het effect is afhankelijk van de grootte van de beschilderde oppervlakken in verhouding tot het volume van de ruimte, het ventilatietempo en de gebruikte hoeveelheid.)

Vermindering van formaldehyde in de binnenlucht

De nieuwste generatie van de uiterst succesvolle pigmentvuller Remmers Aqua PF-430 als dekkende laklaag voor houten bouwelementen binnenshuis biedt een intelligente oplossing voor een gezondere woonomgeving.

Formaldehyde is een kleurloos gas met een scherpe geur. De formaldehydeconcentratie is doorgaans veel hoger in de binnenlucht (bv. woon- en werkruimtes) dan in de buitenlucht. Formaldehyde wordt binnen de EU als “waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen” beschouwd en komt voor in talrijke producten die we dagelijks gebruiken.

De spuitprimer Aqua PF-430 [iac] met indoor air-cleaningtechnologie hecht zich vast aan de formaldehyde, waardoor de formaldehydeconcentratie in de binnenlucht gevoelig vermindert. Aqua PF-430 [iac] hecht zich zodanig aan de formaldehyde dat de stof niet meer kan vrijkomen in de binnenlucht.

©
©

Gezondheidsrisico's van formaldehyde

Formaldehyde bindende coatings

Formaldehyde zit in veel consumentenproducten. Formaldehyde is een kleurloze stof die bij kamertemperatuur gasvormig wordt en een typische doordringende geur heeft die nog steeds in lage concentraties wordt waargenomen. De stof heeft een kiemdodende, conserverende en desinfecterende werking en zit in veel dagelijkse producten.

De belangrijkste uitstoters van formaldehyde zijn materialen op basis van hout.
Andere bronnen zijn isolatieschuim, minerale wol, textiel en tapijt, tabaksrook, ontsmettingsmiddelen & cosmetica.

Alle emissies van formaldehyde uit deze verschillende bronnen zorgen er samen voor dat de toegelaten drempelwaarden vaak overschreden worden. Formaldehyde is schadelijk voor de gezondheid. Behalve de classificatie als “waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen” kan blootstelling ook leiden tot allergieën, irritatie van de luchtwegen en ogen, hoofdpijn, misselijkheid en een verminderd concentratievermogen

Risicogroepen zijn:

  • Astmapatiënten
  • Mensen met longfunctiestoornissen als gevolg van chronische longziekten
  • Mensen met chronische huidziekten of acute dermatitis
  • Mensen met een bestaande gevoeligheid voor formaldehyde

Volgens het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bedraagt het zogenaamde "veilige niveau" voor de toelaatbare luchtconcentratie 0,1 ppm (parts per million) ~ 124 µg/m³ binnenlucht.De WHO gaat ervan uit dat formaldehyde onschadelijk is bij een concentratie < 0,05 ppm (60 µg/m³). Bij deze concentratie is formaldehyde ook reukloos voor gevoelige mensen. Door de formaldehyde-emissies van de genoemde bronnen bij elkaar op te tellen, worden deze drempelwaarden vaak overschreden.

Met Aqua PF-430 [iac] biedt Remmers een constructieve oplossing om het formaldehydegehalte in de ruimte gedurende enkele jaren blijvend te verlagen. De formaldehyde-bindende coating vermindert de formaldehyde-emissie van materialen op houtbasis aanzienlijk. Aqua PF-430 [iac] is een luchtreiniger die formaldehyde permanent verwijdert - zonder de mogelijkheid van heremissie in de luchtstroom. Gedroogde verffolies verschillen op de volgende punten niet van die van conventionele coatingmaterialen: bescherming van de luchtwegen tijdens het schuren, bezorgdheid over het contact met de verf en de verwijdering. De duur van de effectiviteit is afhankelijk van de belasting van de ruimte (grootte van het gelakte oppervlak in verhouding tot het volume van de ruimte), de luchtverversingssnelheid en de toepassingshoeveelheid. De nieuwe lak is een intelligente probleemoplosssing van Remmers om uw gezondheid en leefomgeving te verbeteren.

©

Aqua PF-430-Pigmentvuller [iac]

Ontdek meer over ons product

Download hier de laatste nieuwe brochure.

Download de brochure

Formaldehyde bestrijden

Aqua PF-430-Pigmentvuller