©
Radon Banner / Composing©

Gecertificeerde bescherming tegen straling door radonsanering

Wist je dat radon na tabaksrook de op één na belangrijkste oorzaak van longkanker is? Het komt vaker voor dan longkanker door fijn stof, uitlaatgassen van dieselmotoren, asbest en kwartsstof. Volgens de Gezondheidsraad leidt blootstelling aan radon binnenshuis in Nederland tot naar schatting 100 tot 1200 extra gevallen van longkanker per jaar.

Radon is een natuurlijk radioactief gas dat in de bodem voorkomt en zich ongemerkt in woningen kan ophopen. Ook jouw huis kan hierdoor worden getroffen. De afdichtingsproducten van Remmers bieden veilige bescherming tegen straling. De producten zijn getest, als radonbestendig gecertificeerd en voldoen aan de huidige wetgeving inzake stralingsbescherming. (Recentste update 31.12.2018)

De gespecialiseerde partners van Remmers geven je graag advies over de sanering met onze radonbestendige afdichtingssystemen.

Vind een vakman in je buurt. Nieuwbouw of renovatie van oude gebouwen – jouw gezondheid is het waard!

Radon in de binnenlucht – het onzichtbare gevaar

©
©

Overzicht van de radonconcentratie in het bodemgas

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft een raming van de radonconcentratie op basis van representatieve meetgegevens. De kaart is gebaseerd op radonmetingen op meer dan tweeduizend geologisch relevante meetpunten in Nederland. Deze metingen vonden plaats tussen 1930 en 2012. Ten gevolge van de geologische kenmerken zijn er gebieden waar hogere radonconcentraties te verwachten zijn. In deze gebieden lagen de meetpunten dichter bij elkaar dan in de andere gebieden.

Op basis van deze meetgegevens heeft het RIVM een inschatting gemaakt van de radonconcentratie voor heel Nederland. Deze kaart toont de vastgestelde ramingen voor radonblootstelling per provincie. Vooral de provincies Limburg, Brabant en Gelderland hebben te maken met een hoge radonconcentratie. De kaart geeft niet de radonconcentratie op afzonderlijke locaties aan, zoals een bouwterrein of in een afzonderlijk gebouw. Hiervoor kan alleen een speciale meting van de binnenlucht in het gebouw uitsluitsel geven.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Meer

Radonsanering – met Remmers speel je op zeker

Jouw radonbeschermingspakket

Vertrouw op je Remmers-vakman en de beproefde radonbestendige afdichtingsproducten. Hun bijzondere kwaliteit op het gebied van waterdichting is al ontelbare keren bevestigd – zowel bij nieuwbouwprojecten als bij de renovatie van oude gebouwen. Jouw Remmers-vakman heeft ervaring met de planning en toepassing, en adviseert je graag over alles wat met radon te maken heeft.

  • Topkwaliteit
  • Topoplossingen
  • Topveiligheid

Radon Banner / Composing ©

Veelgestelde vragen – interessante weetjes over radon

  • Wat is radon?
  • Waar komt radon voor?
  • Hoe ziet het radioactieve verval van radon eruit?
  • Waarom is radon gevaarlijk voor de gezondheid?
  • Hoe wordt het gezondheidsrisico van radon geëvalueerd?
  • Wat zijn risicogebieden voor radon?

©

Of het nu om een nieuw of oud gebouw gaat: radon is een groot probleem voor uw gezondheid. Speel het veilig met Remmers!

Verdere informatie over gecertificeerde stralingsbescherming is nu te vinden in onze actuele brochure.

Download de brochure !