• PUR Color WL OS pro

  Art.nr. 604926

  PUA Color WL OS pro

  Slijtage en gebruikslaag in Remmers Deck OS systemen

  Kleuren: neutraal | 6049
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 2,0 g/cm³
  Viscositeit (25°C) ca. 8500 mPa s

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,1 g/cm³
  Viscositeit (25°C) ca. 600 mPa s

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,9 g/cm³
  Viscositeit (25°C) ca. 8500 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Slijtlaag in het Remmers Deck OS 10 PUA pro systeem

  Eigenschappen

  • Emissiearm
  • Antislip
  • Slijtvast
  • UV-stabiel
  • Kleurvast
  • Snelle uitharding
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    Als ondergrond zijn ondergronden geschikt die b.v. met Remmers PUR Color ZS OS pro in het Remmers Deck OS 10 PUA pro systeem zijn voorbereid.

    De aangegeven tijden voor volgende lagen absoluut in acht nemen.

  • Bereiding
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • glade spaan
   • potlife 10 min
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • glade spaan
   • Vlakspaan, blokkwast, grove structuurroller, geschikte mengapparatuur

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 103 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 2,0 - 2,5 kg/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Slijtlaag

    Breng het materiaal aan op het voorbereide oppervlak en verdeel het met geschikte middelen, bijvoorbeeld een vlakspaan of een blokkwast.

    Rol het oppervlak vervolgens opnieuw met een grove structuurroller.

    ca. 2,0 - 2,5 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De coating gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen tegen direct watercontact beschermen om blaasvorming te voorkomen.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Het betreffende meerverbruik ter verkrijging van de minimale laagdikte (slijtlaag) alsmede de noodzakelijke extra hoeveelheid bij ruwe ondergronden incalculeren.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Voor Remmers Deck OS-systemen moeten de specificaties voor uitvoering in acht worden genomen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.