• Induline GW-310
 • Induline GW-310
 • Induline GW-310
  • Induline GW-310
  • Induline GW-310
  • Induline GW-310

  Art.nr. 338520

  Induline GW-310

  Watergedragen semi-film vormende beits, met bescherming tegen blauwschimmel, voor hout buiten

  Automatisch inkleurbaar
  Kleuren: speciale kleuren | 3385
  Kleuren: speciale kleuren | 3385
  Kies een kleur
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel acrylaat- / alkydsysteem
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,03 g/cm³ (kleurloos) Ca. 1,23 g/cm³ (dekkend)
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in buitentoepassingen
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3
  • Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
  • Grondlaag, voor- en aflak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
  • Zeer goed vloeivermogen op ruw hout
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam
  • De bescherming tegen verwering (constructieve houtbescherming en vochtbescherming van het product) vermindert het risico op het ontstaan van blauwschimmel en rot.
  • Een verhoogd vaste stofgehalte geeft fysieke bescherming tegen wespenaantasting
  • Filmbescherming tegen schimmel en algen
  • Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water
  • Snelle droging: twee lagen in één dag
  • Langdurige bescherming met gelijkmatige verwering zonder afbladdering
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • vacuümcoater
   • borstelmachine
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

    Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines.

    De tweede laag na 2 - 3 uur aanbrengen.

    Bij droging na één nacht is schuren noodzakelijk.

    Op extreem blootgestelde oppervlakken wordt een derde laag aanbevolen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2-3 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Houtsoorten, die looizuur bevatten geforceerd drogen.

    Op accoya, eiken en kastanje wordt een optimale vloeiing bereikt bij een pH-waarde van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3 - 0,5% Additief VP 20829.

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken: wit: uitlooptijd ca. 70 sec in DIN 3 beker - transparant: uitlooptijd ca. 25 sec DIN beker).

    Voor een betere vloeiing bij ongunstige condities (verhoogde temperatuur, lagere luchtvochtigheid) met tot 10% water verdunnen. Verdampingsverlies door toevoeging van water herstellen.

    Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 toe te voegen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.nl

   • Drogen

    Overschilderbaar bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid: na ca. 2,5 uur

    Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten
    (20 minuten uitlektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • borstelmachine
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Borstels, dompeltanks, flowcoater, spuiten, VACUMAT®, aanbrengmachine

    Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 197 ml - 216 ml totaal / m²
   • Preventief werkzaam tegen blauwzwam bij 197 - 216 ml/m² in minimaal twee lagen

  • Algemene instructies
   • Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag.
    Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwering vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.

    Conform DIN 68880-1 moeten alle houtbeschermende maatregelen tijdig en zorgvuldig in overleg met alle partijen die betrokken zijn bij de bouw (architect, opdrachtgever, uitvoerder) worden gepland, rekening houdend met de wettelijke vereisten en de plaatselijke omstandigheden.

    De merkbladen voor onderhoud en verzorging van dompelbaden en gietinstallaties en de instructies met betrekking tot bedrijfshygiëne in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

    Afvalcode 03 02 05* andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.