• Induline 2K-Spachtel

  Art.nr. 326101

  Induline 2K-Spachtel

  Voor egaliseren van diepere oneffenheden

  Kleuren: vuren | 3261
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel onverzadigd polyesterhars
  Dichtheid (20°C) ca. 1,7 gr/ml
  Geur aromatisch

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Kozijnen, deuren, dakspanten, meubelen en dergelijke
  • Andere ondergronden: plaatstaal, ijzer en aluminium spaanplaten
  • Niet geschikte ondergronden:
   - Ondergronden, die niet met nitroverdunning oplossen (bijv. acrylverven)
   - Gegalvaniseerd en vuurverzinkt metaal
   - Reactiegrondlaag (wash-primer), kunsthars- of nitro-combi-grondering, omdat bij
   deze ondergronden rekening gehouden moet worden met hechtingsmoeilijkheden
   - Tropische houtsoorten zoals teak of palissander bevatten inhoudstoffen die de verharding van polyester sterk vertragen of zelfs kunnen blokkeren

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Elastische twee-componenten fijnspachtel op polyesterbasis
  • Verlaagd styrolgehalte
  • Gemakkelijk te verwerken
  • Goed vullend
  • Gemakkelijk te schuren
  • Geringe volumevergroting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon zijn en ontdaan van stoffen (olie, vet, was) die de hechting beïnvloeden.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

  • Verwerking
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 2
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • spaan
   • verwerkingstijd 4 - 5 min
   • droogtijd overschilderbaar na 20 – 25 minuten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +10°C tot max. +30°C.

   • Spachtelen

    Na 20 - 25 minuten verhardingstijd kan Induline 2K-Spachtel droog worden geschuurd.

  • Verwerkingsinstructies
   • Spachtel op hout buiten kan door uitzetting en krimp van het hout leiden tot barsten of afbrokkelen.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

   • Drogen

    Overschilderbaar na 15 - 20 minuten

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaan
   • Plamuurmes

   • Reiniging van het gereedschap met WV-891-Spoelverdunner of V-890-Verdunning.

    Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Naar behoefte

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking een proefvlak opzetten.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.