©

Kelderdichting met Remmers - Veilig. Innovatief. Praktisch.

Wanneer moet een kelder worden gesaneerd? Zo goed als alle soorten gebouwschade worden aangericht door één boosdoener: vocht. De gebruiksgeschiktheid en levensduur van een gebouw zijn dan ook sterk afhankelijk van de afdichting. Dat geldt niet alleen voor het dak, maar ook voor de gevels, sokkels en in het bijzonder de kelder: vochtige keldermuren leiden op termijn tot aanzienlijke schade. Niet alleen de gebouwstabiliteit wordt ondermijnd, maar er kunnen ook schimmels en micro-organismen groeien die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het gevolg: zichtbare schimmelvlekken op de vochtige muren, in het ergste geval met gezondheidsklachten tot gevolg. Als het zover komt, is een kelderdichting de enige doeltreffende oplossing.

Al meer dan 70 jaar lang ontwikkelt Remmers innovatieve, praktische oplossingen die gebouwen langdurig tegen vocht beschermen.

©
©

Uw kelder dichten: planning en keuze van de juiste producten

In tegenstelling tot nieuwbouwprojecten kan de kelder van een bestaand gebouw om technische of economische redenen niet altijd aan de buitenkant worden afgedicht. Als de kelder dan achteraf vochtig wordt en aan de binnenkant moet worden afgedicht, dan moet u dit proces goed plannen. Naast de bouwvoorschriften over het gebruik van afdichtingsmiddelen moet u bij de planning en het vooronderzoek rekening houden met het WTA-merkblad 4-6. Het vaststellen van de waterinwerking, het gebruik of beoogde gebruik van de kelder (rekening houdend met de verordening inzake energiebesparing) en de toepasbaarheid van bepaalde afdichtingsproducten voor de sanering gebeurt dan weer conform DIN 18533.

De afdichtingssystemen van Remmers garanderen veiligheid op het hoogste niveau, zijn grondig getest en voldoen aan alle regels.

Een systeem op maat voor een gezonde kelder

Vochtige keldermuren, schimmels of bescherming tegen radon?

Remmers biedt het afdichtingssysteem dat perfect bij uw saneringsplannen past.

De innovatieve kelderafdichtingssystemen van Remmers zijn drukwaterdicht en zowel DIN- als WTA-gecertificeerd.

©

Buitenafdichting beneden het maaiveld

Maximale betrouwbaarheid met MB 2K (W1-E / W2-E)

Voor de afdichting beneden het maaiveld in nieuwbouwprojecten bestaan er bindende regels, maar voor de kelderdichting van bestaande gebouwen is dat niet het geval. De plannen zijn gebaseerd op vooronderzoeken over de oorzaken van de schade overeenkomstig WTA-werkblad 4-6 en moeten ook in het kader daarvan worden uitgevoerd en gedocumenteerd. De waterinwerking, gebruiks- en scheuroverbruggingsklasse worden vastgesteld conform DIN 18533. Wanneer u uw kelder wilt saneren, moet u ook rekening houden met de bouwmaatregelen en verdere vereisten.

Volgens DIN 18533 zijn zowel scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortels (MDS) als polymeergemodificeerde bitumencoatings (PMBC) toegelaten voor de afdichting van betonnen ondergronden bij waterinwerkingsklasse W1-E. MB 2K heeft een afdichtingspotentieel conform PG MDS en mag volgens de normen worden gebruikt voor de sanering van kelders.

Spatwater en grondvocht in de muursokkel

De perfecte oplossing voor het dichten van gebouwsokkels (W4-E)

Bij het saneren van de kelder wordt vaak ook de sokkel hersteld. Dat is de naad tussen de gevel en de gebouwafdichting onder het maaiveld. De sokkel wordt voortdurend blootgesteld aan extreme belasting, want hier komen het vocht uit de aarde, het regenwater dat van de gevel vloeit en het spatwater samen. Terwijl de gevel erboven vaak zelfs na vele jaren nog geen noemenswaardige schade heeft geleden, treden er ter hoogte van de sokkel vaak problemen op zoals afbladderende verf, zoutkristallisatie en zelfs diepe barsten in de bepleistering. Daarom moeten zowel de zichtbare als de ondergrondse delen worden onderzocht en indien nodig mee worden gesaneerd.

De sokkelafdichting op de draagconstructie en eventueel de pleisterafdichting moeten dus mee in orde worden gebracht.

Binnenafdichting: een beproefd en duurzaam systeem

Veiligheid op het hoogste niveau

Als een vochtige kelder om technische of economische redenen niet van buitenaf kan worden gesaneerd, wordt deze langs binnen afgedicht. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als de zone overbouwd is, als de nutsvoorzieningsleidingen moeilijk afsluitbaar zijn of omdat de gebouwstabiliteit anders in het gevaar komt. Bij een afdichting van binnenuit blijft de afgedichte muur vochtig, maar als u het juiste saneringssysteem kiest, is dat geen probleem. De afdichtingssystemen van Remmers bieden veiligheid op het hoogste niveau, zijn getest en toegelaten, vormen een extra barrière tegen schimmel en zijn rendabel.

Dwarsafdichting met metselwerkinjectie

Minimale kosten, maximale resultaten

De dwarsafdichting stopt het capillaire vochttransport in het metselwerk. Dit soort afdichting komt bij elk nieuwbouwproject voor in de vorm van een dampdichte laag, maar bij oudere gebouwen vindt u ze zelden tot nooit terug. In de voorbije decennia werden er injectiemethodes bedacht en uitgewerkt waarmee achteraf een dampdichte laag in het metselwerk kan worden aangebracht. Vandaag de dag is het aanbrengen van een dampdichte laag zo goed als een vast onderdeel van elke kelderdichting.

Het is een efficiënt, schoon en vooral budgetvriendelijk proces dat bijna trillingsvrij wordt uitgevoerd in het gebouw. Remmers is hierin altijd al een pionier geweest. De klassieke productsystemen zijn vloeibaar, maar sinds enige tijd zijn er echter ook producten verkrijgbaar in de vorm van een pasta: deze maken het proces beter, eenvoudiger, functioneler én gemakkelijker uit te voeren. Ook op deze vlakken zijn de producten van Remmers het 'neusje' van de zalm.

Saneermortel voor binnen en buiten

Een perfecte kelderdichting

Bij een kelderdichting moeten vaak muren worden gebouwd die geen rechtstreeks contact met de aarde hebben. Voor deze muren gelden dus geen afdichtingsvereisten, maar toch hebben ze een hoog zoutgehalte en drogen ze nooit uit door de hygroscopische vochtopname. Saneermortelsystemen zijn speciaal ontwikkeld om zulk vocht- en zouthoudend metselwerk te saneren. De muur wordt daarbij niet afgedicht, maar de zouten die het materiaal kunnen aantasten, worden in de mortel opgenomen en dankzij de hydrofobe eigenschappen van het morteloppervlak weggehouden.

Voor een ontzoutende behandeling zijn enkellagige saneermortelsystemen volgens de WTA slechts onder bepaalde voorwaarden geschikt door de beperkte efficiëntie van de mogelijke zoutopname, het risico op een verhoogd vochtgehalte en het relatief inefficiënte vochttransport.

Bij ondergronden met een hoger zoutgehalte is het aangeraden een saneermortelsysteem te gebruiken die bestaat uit een WTA-poriënstucmortel en een WTA-saneermortel. Bij een saneermortelsysteem met deze twee componenten spelen de eigenschappen van elk product op elkaar in om de werking te verlengen en het gebouw 'gezond' te houden. De poriënstucmortel is niet waterafstotend, waardoor de zouten uit het metselwerk erin kunnen trekken, en biedt door de hoge porositeit meer dan genoeg plaats om de zouten schadeloos op te nemen. De duurzaam waterafstotende en zeer diffusiegerichte saneermortel laat de muurcomponenten (metselwerk en grondering) uitdrogen en houdt de zouten tegen, zodat ze op het oppervlak geen kristallisatie- of vochtvlekken kunnen vormen.

Al in de jaren 1990 ontwikkelde Remmers in het kader van een onderzoeksproject met de hogeschool van Münster tweelagige saneringssystemen, waarbij beide lagen een verschillende functie hadden. SP Levell, SP Top White en SP Top Rapid bouwen voort op de jarenlange praktijkervaring die we met de premiumproducten in het Remmers saneermortelassortiment hebben opgedaan.

Dankzij hun unieke recept zijn de saneermortels zelfs bij een hoge luchtvochtigheid zeer waterafstotend. Door de zorgvuldig geselecteerde toevoegingsmiddelen hebben ze een bovengemiddeld zoutopslagvermogen, waardoor volgens de WTA één laag volstaat bij een niet hoger dan gemiddelde zoutbelasting.

Gaat het zoutgehalte meer naar het 'rode' niveau, dan is het steeds aangeraden om met twee lagen en verschillende componenten te werken. Daarover laten de onderzoeksresultaten geen twijfel bestaan. In zulke gevallen omvat het systeem dus een extra laag SP Top Levell, die de zoutopslagcapaciteit van het Remmers saneermortelsysteem buitengewoon hoog maakt en zo verzekert dat de keldersanering zeer lang meegaat. Zo wordt de sanering van uw kelder gegarandeerd een succes.

Barsten en holten herstellen

Drukwaterdichte sluierinjectie en injectie in diepe scheuren

Injectietechnieken worden voor verschillende problemen gebruikt bij de sanering van kelders. Vaak zijn ze bedoeld om de basisstructuur van een gebouw te herstellen door scheuren, voegen of holten op te vullen, waardoor deze tegelijk (of uitsluitend) tegen indringend vocht worden afgedicht. In deze context zijn gebouwinjecties een belangrijke groep processen, in het bijzonder bij het beschermen en herstellen van gebouwen met gewapend beton.

Bovendien kunnen injecties een oppervlak van buitenaf vlak afdichten. Zo'n 'sluierinjectie' wordt aangebracht als het te moeilijk of zelfs onmogelijk is om de muurconstructie aan de buitenkant bloot te leggen of uit te graven. Omdat dit proces de muren drooglegt, heeft het een extra afdichtend effect.

©

Kosten voor kelderdichting

Er zijn veel verschillende manieren om vochtschade weg te werken, en de kosten voor kelderdichting zijn al even uiteenlopend. Allereerst zijn de kosten afhankelijk van het probleem en de manier waarop u de kelder nadien wilt gebruiken. Afhankelijk van het beoogde gebruik zijn er verschillende processen die u kunt overwegen. Vraag advies aan een specialist of aan een bouwexpert over de kosten van uw keldersanering. Zij kunnen voor u enkele voorbeelden uitrekenen van de mogelijke kosten en een goedkeuring opstellen. Over het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen afdichting aan de buitenkant en afdichting aan de binnenkant. Bij schade moet u advies vragen over de kosten, in het bijzonder als u de volledige kelder zult moeten saneren.

Verborgen kosten bij kelderdichting

Naast duidelijk zichtbare schade zijn er helaas ook vaak verborgen oorzaken die de kosten voor een kelderdichting snel de hoogte in kunnen jagen. Om dat te voorkomen, maakt de deskundige een realistische en overzichtelijke schatting van de saneringskosten. Planbaarheid is een belangrijke factor. De eerdere gebouwdiagnose kan in elk geval ook een 'kostenbom' vermijden.

Sparen op lange termijn

Bij vochtschade in de woning bedriegt gierigheid de wijsheid. Een specialist met de nodige kennis over bouwkunde, statica en thermische functies kan voorkomen dat er na de sanering schade ontstaat die u later erg duur kan komen te staan. De verwarmingskosten relativeren na de kelderdichting ook de volledige kosten, want dankzij de nieuwe thermische isolatie bespaart u onder andere op verwarming en energie.

Financiële benodigdheden

Woningeigenaren die hun kelder willen saneren, kunnen hiervoor een gunstig krediet aanvragen. Het is ook zeker de moeite waard om informatie op te zoeken over of en wanneer de saneringswerken in aanmerking komen voor een subsidie. Ook hier biedt de deskundige advies op maat.

Veelgestelde vragen

  • Wanneer moet ik mijn kelder dichten?
  • Ik heb een natte kelder. Wat kan ik nu meteen doen?
  • Moet ik de kelder van buitenaf of van binnenuit dichten?
  • Wie kan een kelder dichten?
  • Wat is de Remmers Systeemgarantie (RIG)?
©

Referentieproject Kelderdichting

Tijdens werkzaamheden aan deze brouwerij in Delft werden de resten van een 13e eeuwse kelder blootgelegd. Na deze ontdekking werden de ruïnes volledig in het interieur geïntegreerd. De oorspronkelijke kelder moest echter wel volledig waterdicht worden gemaakt. Dankzij onze productsystemen werd deze opdracht tot een goed einde gebracht!

Bekijk de referentie

Interview met een bouwheer over kelderdichting

Dhr. Albers, wanneer merkte u dat uw kelder moest worden gesaneerd?

Onze woning was al iets ouder en het viel me op dat er in de kelder steeds een muffe geur hing. Een van de muren voelde ook steeds een beetje klam aan. Toen besloot ik naar een expert te stappen.

Hoe ging u te werk?

Ik wist dat Remmers veel professionele partners heeft die saneringsconcepten opstellen en uitvoeren. Daarom heb ik via de partnerzoekmachine op de website een bedrijf gezocht, dat me op zijn beurt in contact bracht met een professional in mijn buurt.

Hoe luidde de diagnose?

Helaas zoals ik al vreesde. Er was grondvocht in de buitenmuur van onze kelder gedrongen. Daardoor was er schimmel ontstaan, en die veroorzaakte de muffe geur. Om de kelder weer duurzaam af te dichten, heb ik dus samen met de expert de kelderdichting gepland.

Hoe hebt u de schade opgelost?

Eerst werd de sokkel van ons huis van buitenaf blootgelegd. Dan werd het metselwerk van de buitenmuur van onze kelder opgeknapt. Tot slot werden de afdichtingsproducten van Remmers aan de buitenkant aangebracht om zo de volledige sokkel af te dichten. Tegelijkertijd verwijderden we binnen de schimmel en maakten we de kelder weer droog. Dat moet volstaan om het probleem op te lossen. Al bij al voelde ik me echt op mijn gemak dankzij de goede raad en nauwe begeleiding van de expert tijdens het saneringsproces.

Bedankt voor dit gesprek, Dhr. Albers!

Brochure over kelderdichting

Ontdek meer over kelderdichting en de mogelijkheden om uw gebouw te saneren.

In deze brochure worden de meest gestelde vragen over dit probleem beantwoord.

Nu downloaden!

Uw voordelen als u uw kelder met Remmers saneert

Een kelderdichting moet goed gepland zijn. Voor de uitvoering van zo'n plan zijn vakkennis en de juiste producten absoluut onmisbaar. Remmers helpt u bij de uitvoering van uw kelderdichting:

  • Innovatieve producten voor de afdichting van uw kelder
  • Vakbekwame RIG-partners
  • Deskundig advies over kelderdichting

Neem snel contact met ons op of vind een vertegenwoordiger bij u in de buurt!

Kelder- en fundamentafdichting en -onderhoud

73 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 635825

Vloeregalisatiemortel voor binnentoepassingen

Art.nr. 100806

PCC fijnspachtel

Art.nr. 109425

Snelle PCC-dekvloermortel met hoge vastheid

Art.nr. 108425

Vezelversterkte PCC/SPCC (RM/SRM) voor constructieve reparatie van betonconstructies

Art.nr. 2087830

Oplosmiddelvrije, bitumineuze isolatieplatenlijm, 2K

Art.nr. 086901

Additief voor PMBC's bij de verwerking met spuit

Art.nr. 2088830

Hoogwaardige, scheuroverbruggende, kunststofgemodificeerde, bitumenafdichting met polystyrol, 2K

Art.nr. 031220

Vloeibare, minerale vul- en injectiemortel (M 2,5)

Art.nr. 065101

Reinigingsconcentraat voor MB FL 2K

Art.nr. 650005

Premium acrylverf voor gevels

Art.nr. 081501

Drielaags beschermingssysteem bestaande uit PET recycling

Art.nr. 082301

Zwaar te belasten, drielaagse beschermingsmat met ontkoppelingsfunctie