• PCB Afdichting W

  Art.nr. 299810

  PCB Coat W

  Coating op basis van kunstharsdispersie voor sanering van bouwdelen belast met PCB

  Kleuren: wit | 2998
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel verschillende copolymeren
  Dichtheid (20°C) ca. 1,2 kg/ltr
  Viscositeit verwerkingsklaar

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Glansgraad stompmat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Het in stand houden van licht met PCB belaste secundaire oppervlakken
  • Systeemcoating voor PCB Top
  • Voor toepassing op minerale ondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Extreem goede PCB sperrende werking
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Dampdoorlatend
  • Emissiearm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, schoon en scheurvrij.

    Bevat geen bouwschadelijke zouten.

   • Voorbereidingen

    Primaire PCB bronnen verwijderen.

    Niet draagkrachtige oude verflagen volledig verwijderen.

    Zandende, vast hechtende ondergronden gronderen met Primer Hydro F.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Materiaal goed roeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten.

    Het product in minimaal drie lagen aanbrengen.

    Wachttijd tussen de lagen min. 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen door geschikte maatregelen te nemen.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, vachtroller, airless gereedschap

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 0,45 ltr/m² bij drie lagen

   • Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondconditie.

  • Algemene instructies
   • Werken in met PCB belaste ruimtes is aan voorschriften gebonden, met name de PCB-richtlijnen van de deelstaten, de DGUV regel 101-004 en de TRGS 524.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.