• PCB Afdichting EP 2K
 • PCB Afdichting EP 2K
 • PCB Afdichting EP 2K
  • PCB Afdichting EP 2K
  • PCB Afdichting EP 2K
  • PCB Afdichting EP 2K

  Art.nr. 146111

  PCB Afdichting EP 2K

  Epoxycoating voor sanering van bouwdelen belast met PCB

  Kleuren: wit | 1461
  Kleuren: wit | 1461
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Vaste stofgehalte 58 massa-%

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,45 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 1900 mPas

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,12 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 230 mPas

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,41 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 450 mPas

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Glansgraad zijdema

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen
  • Het in stand houden secundaire ondergronden zwaar belast met PCB's
  • Het in stand houden zwakke PCB primaire bronnen
  • Voor toepassing op minerale ondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Extreem goede PCB sperrende werking
  • Goed dekkend
  • Thixotroop
  • Uitstekende hechting op vele ondergronden
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon zijn en ontdaan van stoffen (olie, vet, was) die de hechting beïnvloeden.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 85 : comp. B 15
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • potlife 60 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

   • Het product in minimaal drie lagen aanbrengen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Tijdens het uithardingsproces het aangebrachte materiaal tegen vochtigheid beschermen, omdat anders oppervlakteverschil en verminderde hechting kunnen optreden.

    De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.

    De ondergrondtemperatuur moet gedurende de applicatie en uitharding min. +3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

    Absoluut zorgdragen voor voldoende luchtcirculatie, zo dat water aan de omgeving kan worden afgegeven.

    Het einde van de potlife is door het dikker worden van het materiaal of verhoging van de temperatuur niet herkenbaar. Daarom absoluut de maximum verwerkingstijd in acht nemen.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Geschikt mengapparaat, kwast, epoxyroller, airless apparatuur

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 0,60 kg/m² bij drie lagen

   • Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondconditie.

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Werken in met PCB belaste ruimtes is aan voorschriften gebonden, met name de PCB-richtlijnen van de deelstaten, de DGUV regel 101-004 en de TRGS 524.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's