Art.nr. 081325

  Ilack

  Oplosmiddelhoudende, fenolvrije bitumen beschermlaag

  Variant
  0813 | Ilack
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis Bitumen oplosmiddel
  Dichtheid (20°C) 0,93 kg/l
  Vlampunt > 21 °C
  Droogtijd 3 u stofdroog

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Betonoppervlakken bij riolering en agrarische sector
  • Corrosiebescherming

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Bestand tegen zuren
  • Bestand tegen rioolwater
  • Oplosmiddelhoudend
  • Bestand tegen vocht
  • Bestand tegen warmte en kou
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • Gebruiksklaar direct uit de verpakking te verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet verwerken in gesloten ruimtes.

    Volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

    De voorschriften van de overheid en de branche in acht nemen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Oppervlakteborstel (4540), lamsvachtroller FC (4911), geschikte sproeier

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 60 maand
   • In ongeopende originele verpakking droog, koel en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 60 maand.

  • Verbruik
   • ca. 200 ml / m² per laag
   • Ca. 0,20 l/m² per laag

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

    Bij de werkzaamheden niet eten, drinken of roken.