• Kiesol MB

  Art.nr. 300830

  Kiesol MB

  Speciale grondering voor kritische ondergronden

  Variant
  3008 | Kiesol MB
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid melkachtig
  Dichtheid (20°C) 1,01 gr/cm³
  pH-waarde 11

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Systeemonderdeel van bouwafdichting
  • Zuigende minerale ondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verbetert de hechting
  • Waterafstotend
  • Verstevigend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    Plasvorming vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, penseel, blokkwast, vachtroller, spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • Ca. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten