• Induline LW-718

  Art.nr. 266720

  Induline LW-718

  Watergedragen, lazurend éénpotsysteem voor hout binnen en buiten - Brandgedrag getest volgens DIN EN 13501-1

  Automatisch inkleurbaar
  Kleuren: speciale kleuren | 2667
  Kleuren: speciale kleuren | 2667
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel Acryl/Alkyde-systeem
  Dichtheid (20°C) ong. 1,045 g/cm³
  Geur Mild

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in buitentoepassingen
  • Hout, geïmpregneerd met Adolit BSS1
  • Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Als systeem toegelaten met Adolit BSS1
  • Beschermt het hout tegen vocht en UV-stralen
  • Schilfert niet af
  • Scheurt niet
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

   • Voorbereidingen

    Overtollige zoutrestanten bij verwerking met borstelmachine verwijderen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • voor gebruik roeren
   • borstelmachine
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Temperatuur van het materiaal, de omgeving en de ondergrond: +15 °C tot +25 °C.

   • Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

    Kwasten, spuiten.

    Bekerpistool: nozzle: 2,0 - 2,5 mm, luchtdruk: 2,0 - 3,0 bar.

    Airless: nozzle 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 80 - 100 bar (gele filter gebruiken).

    Airmix: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, spuitdruk 1 - 2 bar.

    Na droging en eventueel schuren (P 280 - 320) de tweede laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 1-2 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    De behandelde bouwdelen tegen regen respectievelijk vocht beschermen (gesloten ruimtes, overdekte bouwdelen enz.) en niet blootstellen aan weersinvloeden.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na 1 - 2 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik

  • Gereedschap / Reiniging
   • borstelmachine
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Borstels, spuitapparatuur, machine voor het spuiten van platen

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

    In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • 93 ml/m² (100 g/m²) per laag met minstens 2 lagen (200 g/m²)

  • Algemene instructies
   • Verpakking:

    Bij indirecte verwering kunnen door condensvorming witte uitbloeiingen op het houtoppervlak ontstaan. De werking wordt hierdoor niet minder.

    Gelakte houten bouwdelen gescheiden door een tussenlaag met PE-folie verpakken. De houtpakketten niet te strak samen binden.

    Onderhoud en renovatie:

    Het verfsysteem intact houden. Eventuele beschadigingen direct met het product bijwerken respectievelijk herstellen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten