• Bleach for Softwoods

  Art.nr. 315288

  Bleekmiddel voor naaldhout

  Vloeibaar speciaal bleekmiddel tegen houtverkleuringen

  Variant
  3152 | Bleekmiddel voor naaldhout
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout en materiaal op houtbasis

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Opfrissende werking
  • Bleekt houtverkleuringen
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Bestaande oude verflagen volledig verwijderen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwast
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Op verkleurde vlakken verzadigend met kwast aanbrengen.

    Indien noodzakelijk de behandeling herhalen.

    Restanten grondig met water afspoelen.

    Na volledige droging kan het hout met beits of in kleur worden afgewerkt.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2,5-4 uur
   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 2,5 - 4 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 1 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 1 maand.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml - 200 ml / m² per laag
   • 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de verkleuring

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.