• SL Fill Q3

  Art.nr. 299720

  SL Fill Q3

  Schimmel-saneerspachtel fijn

  Kleuren: antiekwit (eigen kleur) | 2997
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Korrelgrootte 0,2 mm
  Laagdikte zonder aanzetten tot 3 mm
  Schudmaat ca. 0,85 kg/dm³
  Waterdosering 9,5 - 10 ltr / 20 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 > 1 kg/m²
  Waterdampdiffusie µ < 10
  Druksterkte klasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Het glad afwerken van schimmel-saneersystemen
  • Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf en behang
  • Voldoet aan de kwaliteitsniveau Q1 - Q3

  Eigenschappen

  • Dampopen en capillair actief
  • Vochtongevoelig
  • Goed glad af te werken en hechtvermogen
  • Standvast
  • Zonder aanzetten (tot op 0) aan te brengen
  • Zonder grondering op alle zuigende ondergronden aan te brengen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Contactlaag

    Het product met geschikt gereedschap als contactlaag aanbrengen.

     

    Oppervlakteafwerking

    Het materiaal ca. 2 mm aanbrengen.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Kan na verharding geschuurd worden.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Nat-in-nat werken, aanzetten door steigerhoogtes vermijden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Afhankelijk van de omgevingscondities, bij verwarmde binnenruimtes of tocht, met folie of iets dergelijks tegen te snelle droging beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Mengapparaat, troffel, spaan, schuurbord, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 2 kg / 2 mm laagdikte / m²
   • Ca. 2 kg/m² bij 2 mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • De effectiviteit tegen schimmelaantasting en condensvorming is alleen mogelijk in combinatie met Schimmel-Saneerputz en SLP CS-platen.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten