• PUR Top OS
 • PUR Top OS
 • PUR Top OS
  • PUR Top OS
  • PUR Top OS
  • PUR Top OS

  Art.nr. 605530

  PUR Color Top OS

  Gepigmenteerde topsealer voor het OS 11 systeem

  Kleuren:
  speciale kleuren vanaf 100 kg | 6055
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,68 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 1400 mPas

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,05 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 2300 mPas

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,45 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 1100 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 11a - II systeem
  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 14 systeem in overeenstemming met de instandhoudingsrichtlijn

  Eigenschappen

  • Lichtecht
  • Taai elastisch
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    Voor het Remmers Dek OS 11a - II systeem is als ondergrond een basislaag vol en zat ingestrooid met Kwartszand geschikt.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 73 : comp. B 27
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, epoxyroller, mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Topsealer

    Het materiaal met een rubberen vloertrekker aanbrengen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    Plasvorming vermijden.

    Op streepvorming op het oppervlak te minimaliseren het geheel met een geschikte, zeer brede roller in één richting narollen.

    ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Donkere en hoog gepigmenteerde kleuren kunnen, ondanks een zorgvuldige verwerking, tot lichte vlekvorming en structuurverschil in het oppervlak leiden. Dit is afhankelijk van het systeem en beïnvloedt de producteigenschappen niet. Bij twijfel vooraf een proefvlak opzetten.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    De uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig het Remmers Dek OS 11 systeem in acht nemen.

    Niet verwerken in gesloten ruimtes.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.