• Color LA

  Art.nr. 640005

  Color LA

  "Echte" siliconenverf met beschermende eigenschappen tegen algen en schimmels

  Kleuren: wit | 6400
  Kleuren: wit | 6400
  Kies een kleur
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel Laagmoleculaire siliconenharsemulsie, pure acrylaatdispersie
  Dichtheid (20°C) 1,45 - 1,53 gr/cm³ afhankelijk van de kleur
  pH-waarde ong. 8,5
  Pigment lichtechte, alkalibestendige oxidepigmenten
  Viscositeit 3000 mPas

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Glansgraad mat, mineraal karakter
  Dampdoorlatendheid sd ≤ 0,05 m
  Wateropnamecoëfficiënt
  (EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten
  • Draagkrachtige silicaat- siliconen- en matte verflagen
  • Kunstharspleister

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5)
  • Zeer dampdoorlatend sd ≤ 0,05 m
  • Geen versperring van de carbonatatiereactie
  • Spanningsarm
  • Mat, mineraal karakter
  • Geringe neiging tot vervuiling
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij.

    Bevat geen bouwschadelijke zouten.

   • Voorbereidingen

    Draagkrachtige, minerale ondergronden met Impregneergrondering gronderen.

    Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer HF of Primer Hydro HF gronderen.

    Eventuele afwerking met structuur met Siliconen Kwartsverf LA.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed roeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten.

    Wachttijd tussen de lagen min. 6 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, vachtroller, airless spuitapparatuur

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Verfspetters terwijl het materiaal nog vers is met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • 200-250 ml per laag / m²
   • Ca. 0,2 - 0,25 ltr/m² per laag

   • Twee lagen vereist.

    Verbruik kan afhankelijk van de conditie van de ondergrond schommelen.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's