• Betofix R4

  Art.nr. 109625

  Betofix R4

  Vezelversterkte PCC-mortel voor renovatie, reparatie en restauratie van beton

  Kleuren: grijs | 1096
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte (28 dagen) ≥ 8,0 N/mm²
  Brandklasse A1
  Chloride-migratiecoëfficiënt na 28 dagen 28 dagen= 1,27 • 10-12 m²/s
  90 dagen = 0,70 • 10-12 m²/sec
  Druksterkte 1 dagen: ≥ 20 N/mm²
  7 dagen ≥ 45 N/mm²
  28 dagen ≥ 50 N/mm²
  Dynamische E-modulus ≥ 25000 N/mm²
  Vochtigheid klasse WO, WF, WA, WS
  Kwaliteitscontrole QDB, KIWA
  Korrelgrootte 2 mm
  Hechtvermogen (EN 1542) (28 dagen) ≥ 2,0 N/mm²
  Waterdosering ca. 10,8 % komt overeen met 2,7 ltr/25 kg
  Expositieklasse-indeling carbonatatie XC1, XC2, XC3, XC4 chloride met uitzondering van zeewater XD1, XD2, XD3 chloride uit zeewater XS1, XS2, XS3 vorst met/zonder dooizout XF1, XF2, XF3, XF4 chemische aantasting XA1, XA2* slijtage XM1, XM2 * sulfaatgehalte van het water (SO4²-) ≤ 1500 mg/ltr

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar sprake is van statische en dynamische belasting
  • Versteviging van betonconstructies, statisch meewerkend en compenserend
  • Instandhouding van kunstwerken in de wegenbouw conform ZTV-ING
  • Instandhouding van waterbouwkundige werken conform ZTV-W

  Eigenschappen

  • Combineert corrosiebescherming, primer, grove en fijne mortel
  • M3 mortel conform RiLi-SIB en klasse R4 conform EN 1504-3
  • Handmatig en met spuit te verwerken
  • Laagdikte in één laag bij beschadigingen tot 80 mm
  • Korrelgrootte: 2 mm
  • Brandklasse: A1
  • Staat op de BASt-lijst
  • Druksterkte na 28 dagen: ≥ 50 N/mm²
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2½.

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • De voorgenatte ondergrond moet nog enigszins zuigend zijn.

    Een schraaplaag met dit product aanmaken.

    Op moeilijk bereikbare plaatsen het product een beetje verdund als contact-slurrylaag aanbrengen.

    Laagdikte in één laag 5 - 25 mm.

    Laagdikte in twee lagen < 50 mm, verwerking nat-in-nat.

    Laagdikte in één laag ter plaatse van beschadigingen en oneffenheden < 80 mm.

  • Verwerkingsinstructies
   • Wanneer na reparatie de dekking van het beton op de wapening < 10 mm bedraagt, Betofix KHB als corrosiebescherming aanbrengen.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Mengapparaat, spaan Geschikte machine

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 9 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, respectievelijk ca. 2,0 kg/dm³

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's