• Epoxy SIC Color
 • Epoxy SIC Color
 • Epoxy SIC Color
  • Epoxy SIC Color
  • Epoxy SIC Color
  • Epoxy SIC Color

  Art.nr. 684310

  Epoxy SIC Color

  Coating met harde korrels

  Kleuren: licht grijs | 6843
  Kleuren: licht grijs | 6843
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,8 g/cm³
  Viscositeit (25°C) thixotroop

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,1 g/cm³
  Viscositeit (25°C) 130 mPa s

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,6 g/cm³
  Viscositeit (25°C) thixotroop

  * Brandklasse in gedefinieerde systemen (zie testrapport brandclassificatie: Remmers geleidende systemen).

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Gestructureerde coating met harde korrel
  • Antistatische structuurcoating

  Eigenschappen

  • Antislip
  • Geleidend
  • Slijtvast
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het aanbrengen, zorg voor een gladde ondergrond door bv. een schraaplaag.

    Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

    Bij geleidende varianten bovendien Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 84,2 : comp. B 15,8
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 25°C
   • glade spaan
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • glade spaan
   • Spaan, geschikte structuurroller, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Structuurcoating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een spaan over de korrel afspanen.

    Vervolgens met een geschikte structuurroller narollen en opnieuw met een structuurroller drukloos in één richting narollen.

    ca. 0,6 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Slecht dekkende kleuren (zoals geel, rood of oranje) blijken uit ervaring enigszins transparant, zodat een op kleur afgestemde grondering noodzakelijk is.

    Bij geleidende vloeren vanwege de zwarte geleidingslaag geen slecht dekkende kleuren toepassen.

    Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

    Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    Dunne laagdiktes alsmede lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Op basis van verwerking en soort systeem kunnen bij het structureren van thixotrope coatings door luchtinsluiting poriën ontstaan, die bij het gebruik van de vloer kunnen leiden tot vuilophoping.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Per definitie bij antislip systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's