Art.nr. 069384

  Clean SF

  Voor het reinigen van oppervlakken met schimmelvlekken

  Varianten
  0693 | Clean SF
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) Ca. 1,01 g/ml
  pH-waarde Ca. 11

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen
  • Reinigt typische vochtige-ruimtevlekken op tegels, voegen, pleisterwerk, steen, plastic, geverfde oppervlakken en andere waterbestendige ondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Handelt snel en zelfstandig
  • Oplosmiddelvrij
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal op een afstand van ca. 15 cm direct op het oppervlak spuiten.

    Na 30 minuten het vochtige oppervlak afnemen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor verwerking de verdraagzaamheid met ondergrond op een onopvallende plaats testen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Bij contact met metaal onmiddellijk met water naspoelen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml / m² per laag
   • Ca. 100 ml/m² afhankelijk van de graad van vervuiling

  • Algemene instructies
   • Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Niet met andere reinigingsproducten mengen.

    Bij de verwerking de ruimte goed ventileren.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.