• Adolit BS 3

  Art.nr. 211930

  Adolit BS 3

  Preventief werkzaam concentraat voor de tijdelijke bescherming van hout

  Kleuren: kleurloos | 2119
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 1,0 gr/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • alleen voor de professionele verwerker
  • Directe behandeling van houten palen en gezaagd hout
  • Voorkomt de verslechtering van het hout
  • Grenen en overzeese houtsoorten
  • Bij warm vochtig weer

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Corrosievrij bij ST37 (normaal staal)
  • Tijdelijke bescherming tegen blauwzwam
  • Zuinig concentraat
  • Bevat geen boor (niet fixerende componenten)
  • Verwerking
   • sproeitunnel
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: vanaf +5°C.

   • Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines.

    Gemiddelde dompeltijd ca. 4 minuten.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Verwerking alleen op vloeistofdichte ondergronden, eventueel de ondergrond afdekken (folie/dekkleden). Behandeld hout tot volledige droging op een vloeistofdichte, harde ondergrond opslaan. Eventueel overtollig respectievelijk afgelekte productrestanten weer hergebruiken of conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    VA2_HK_9

    VA2_HK_11

    VA2_HK_14

    VA2_HK_12

    Het transport van het behandeld hout in een verpakking of gesloten ruimte bevordert de groei blauwzwam; de verbruikshoeveelheid moet in dit geval overeenkomstig de voorwaarden worden verhoogd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • sproeitunnel
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, sproeitunnel, spuitinstallatie

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 180 ml / m² per laag
   • 150 - 180 ml gebruiksklare oplossing per m² houtoppervlak (min. 1,5 - 4,0%-ige oplossing)

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.