• Induline LW-718 WF
 • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF
  • Induline LW-718 WF

  Art.nr. 266805

  Induline LW-718 WF

  Watergedragen, transparant één-pot-systeem voor hout binnen en buiten - brandklasse getest conform EN 13501-1

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button remmers-mix
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel acrylaat-systeem
  Dichtheid (20°C) ca. 1,08 gr/cm³
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en hout niet direct blootgesteld aan weersinvloeden
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen
  • Hout buiten niet direct blootgesteld aan weersinvloeden
  • Hout, geïmpregneerd met Adolit BSS1
  • Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen
  • Dakstoelen
  • Wand- en plafondbetimmeringen
  • Wand- en plafondconstructies
  • Winkel- en beursinrichting
  • Theater- en podiumconstructies
  • Houtskeletbouw
  • Bergingen, schuurtjes

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Als systeem toegelaten met Adolit BSS1
  • Dof mat
  • Behoudt de houtstructuur
  • Snelle droging: twee lagen in één dag
  • Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water
  • Beschermt het hout tegen vocht en UV-stralen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.

   • Voorbereidingen

    Overtollige zoutrestanten bij verwerking met borstelmachine verwijderen.

  • Verwerking
   • borstelmachine
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

    Kwasten, spuiten.

    Bekerpistool: nozzle: 2,0 - 2,5 mm, luchtdruk: 2,0 - 3,0 bar.

    Airless: nozzle 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 80 - 100 bar (gele filter gebruiken).

    Airmix: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, spuitdruk 1 - 2 bar.

    Na droging en eventueel schuren (P 280 - 320) de tweede laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    De behandelde bouwdelen tegen regen respectievelijk vocht beschermen (gesloten ruimtes, overdekte bouwdelen enz.) en niet blootstellen aan weersinvloeden.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • borstelmachine
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Kwast, spuitinstallatie, borstelmachine

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

    In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • 100 - 130 ml/m² (100 - 140 gr/m²) per laag in twee lagen

  • Algemene instructies
   • Verpakking:

    Gelakte houten bouwdelen gescheiden door een tussenlaag met PE-folie verpakken. De houtpakketten niet te strak samen binden.

    Onderhoud en renovatie:

    Het verfsysteem intact houden. Eventuele beschadigingen direct met het product bijwerken respectievelijk herstellen.

    Bij indirecte verwering kunnen door condensvorming witte uitbloeiingen op het houtoppervlak ontstaan. De werking wordt hierdoor niet minder.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten