• Protect MKT 1
 • Protect MKT 1
  • Protect MKT 1
  • Protect MKT 1

  Art.nr. 302481

  Protect MKT 1

  Algicide en fungicide toevoeging voor MB 2K, dispersieverven en watergedragen lazuren

  Varianten
  3024 | Protect MKT 1
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid wittige dispersie
  Dichtheid (20°C) ca. 1,05 gr/cm³
  Vaste stofgehalte vol.% 24,0 – 34,0% (145°C)
  Geur mild
  Oplosbaarheid in water: dispergeerbaar
  pH-waarde (20°) 6,0 – 8,0
  Samenstelling synergetische fungicide-algicide-combinatie

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Filmconservering van MB 2K ter bescherming tegen algen en schimmelaangroei met name rode algen
  • Filmconservering van dispersieverven en lazuren als bescherming tegen schimmels en algen
  • Bestand tegen uitloging en UV-invloeden

  Eigenschappen

  • Zeer breed toepasbaar tegen schimmels, algen en gist
  • Waterig conserveermiddel
  • Duurzaam stabiel door depotwerking
  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • koel opslaan/ verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.