• Buitenhout krachtreiniger

  Art.nr. 264003

  Buitenhout Krachtreiniger

  Speciale reiniger voor verweerde, behandelde houten terrassen en meubelen

  Varianten
  2640 | Buitenhout Krachtreiniger
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 0,98 gr/cm³
  Vlampunt > 60°C
  Geur mild
  Viscositeit gelachtig

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Houten terrassen
  • Verwijderen van verfrestanten (olie en impregneerlazuren)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwijdert effectief restanten van olie en impregneerlazuren van vlonders
  • Schuren van het oppervlak is niet meer noodzakelijk
  • Watergedragen
  • Speciale borstels kunnen op de in de handel verkrijgbare telescoopstokken worden geschroefd
  • Verwerking
   • kwast
   • schrobber
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal met een speciale schrobber, blokkwast of kwast gelijkmatig en ruim op het totale vlak aanbrengen.

    Het materiaal ca. 30 minuten laten inwerken.

    Met een lage druk spuit (art.nr. 4040 of 4041) licht met water besproeien om de reiniger te activeren.

    Het hout in de lengterichting per plank met een speciale schrobber afschrobben.

    Verdiepingen en groeven met de speciale borstel voor terrassen en groeven borstelen.

    Indien noodzakelijk vochtig maken en het schrobben herhalen.

    Met name hardnekkige verfresten kunnen eventueel in een vochtige toestand met een plamuurmes afgestoken worden.

    Het hout goed met een tuinslang afspoelen.

    Het afspoelen herhalen, totdat er geen schuimvorming meer plaatsvindt. Wellicht is het handig om het restant met een grove bezem weg te vegen.

    Na droging het gereinigde oppervlak beoordelen en eventueel de reinigingbehandeling herhalen.

    Indien nodig adviseren wij om Buitenhout Ontgrijzer te gebruiken.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • De behandelde oppervlakken met veel water naspoelen.

    Spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen.

    Aangrenzende begroeiing en planten alsmede bouwdelen tegen direct contact beschermen door middel van dekkleden of folie.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • schrobber
   • Speciale schrobber, blokkwast, kwast

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml totaal / m²
   • Ca. 200 ml/m² bij een eenmalige behandeling

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.