Art.nr. 069384

  Schimmel-Stop

  Actieve speciale reiniger voor het verwijderen van biologische aantasting

  Varianten
  0693 | Schimmel-Stop
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 1,01 gr/ml
  pH-waarde ca. 11

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Het verwijderen van schimmel op tegels, voegen, stucwerk, steen, kunststof, gelakte oppervlakken en andere waterbestendige ondergronden

  Eigenschappen

  • Werkt zelfstandig
  • Snel
  • Oplosmiddelvrij
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal op een afstand van ca. 15 cm direct op het oppervlak spuiten.

    Na 30 minuten het vochtige oppervlak afnemen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor verwerking de verdraagzaamheid met ondergrond op een onopvallende plaats testen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Bij contact met metaal onmiddellijk met water naspoelen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Ca. 100 ml/m² afhankelijk van de aantasting

  • Algemene instructies
   • Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Niet met andere reinigingsproducten mengen.

    Bij de verwerking de ruimte goed ventileren.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.