• iQ-Paint
 • iQ-Paint
  • iQ-Paint
  • iQ-Paint

  Art.nr. 023505

  iQ-Paint

  Wasbestendige, oplosmiddel- en weekmakervrije, minerale binnenmuurverf voor het iQ-Therm systeem

  Kleuren: iQ-Paint ST wit | 0235
  Kleuren: iQ-Paint ST wit | 0235
  Kies een kleur
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) iQ-Paint: 1,48 kg/ltr iQ-Paint ST: 1,45 kg/ltr
  Viscositeit gebruiksklaar
  Schrobvastheid
  (EN 13300)
  3

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Glansgraad stompmat
  Dampdoorlatendheid sd < 0,01 m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • iQ-Therm systeem
  • Minerale ondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Capillair actief
  • Hoge dampdoorlatendheid
  • Schimmelwerend door alkaliteit
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Emissiearm
  • Schrobvast klasse 3 conform EN 13300
  • Ruwe structuur bij iQ-Paint ST
  • Glansgraad: stompmat
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).

   • Voorbereidingen

    Richtlijnen van het iQ-Therm systeem moeten in acht worden genomen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed roeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten.

    Het materiaal afhankelijk van de conditie van de ondergrond in twee lagen aanbrengen.

    Wachttijd tussen de lagen min. 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

    De eerste laag kan tot 10% met water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, vachtroller, airless spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml / m² per laag
   • Ca. 0,15 ltr/m² per laag

   • Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's