• iQ-Fix

  Art.nr. 022525

  iQ Fix

  Lijmmortel in het iQ-Therm systeem

  Varianten
  0225 | antiekwit
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Schudmaat ca. 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Waterdosering 6,5-7,5 ltr / 25 kg
  Dampdiffusieweerstand µ 18,7
  wsat 0,5044 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,497 W/(m•K)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Het verlijmen van Remmers binnenisolatieplaten (iQ-Therm)
  • Minerale bouwmaterialen en ondergronden, geschikt om te stucen

  Eigenschappen

  • Hydraulisch verhardend
  • Bevat geen minerale vezels
  • Lange open tijd
  • Zakt niet na en een goede hechting
  • Dampdoorlatend
  • Hoog capillair actief
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F (art.nr. 2842).

    Zeer oneffen ondergronden egaliseren en vlak maken - voegafdichting en egalisering van het oppervlak met SP Levell.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Eventuele oneffenheden < 8 mm in de ondergrond egaliseren met het materiaal.

    Het materiaal met een plakspaan (getand) verticaal op de ondergrond aanbrengen.

    Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.

    Volledig dekkend verlijmen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, troffel, getande spaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,4 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte, 7,0 kg/m² inclusief egaliseerspachtel

  • Algemene instructies
   • Ook geschikt voor sulfaathoudende ondergronden.

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten