• Epoxy AS Color
 • Epoxy AS Color
 • Epoxy AS Color
 • Epoxy AS Color
 • Epoxy AS Color
 • Epoxy AS Color
  • Epoxy AS Color
  • Epoxy AS Color
  • Epoxy AS Color
  • Epoxy AS Color
  • Epoxy AS Color
  • Epoxy AS Color

  Art.nr. 697511

  Epoxy AS Color

  Elektrisch geleidende coating

  Kleuren:
  speciale kleuren vanaf 100 kg | 6975
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,6 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 3900 mPas

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 340 mPas

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,5 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 1600 mPas

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Shore D na 28 dagen > 78

  Technische gegevens

  Elektrostatische ontlading < 10^6 Ohm (systeemweerstand conform DIN 1081, zie testrapport)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Antistatische coating

  Eigenschappen

  • Geleidend
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Optioneel antislip
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het verkrijgen van een gladde ondergrond, bijv. schraaplaag aanbrengen.

    Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

    In principe Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82 : comp. B 18
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Spaan, getande spaan, Schlingenwals, metalen prikroller, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    De geleiding van de coating wordt door koolvezels gewaarborgd. Deze zijn bij goed dekkende en donkere kleuren bijna niet zichtbaar. Slecht dekkende kleuren op basis van de zichtbaarheid van de koolvezels en het mogelijk doorschijnen van de zwarte geleidende laag niet toepassen.

    Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

    Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

    Dunne laagdiktes, omstandigheden zoals lage temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's