• BIT K2

  Art.nr. 088830

  BIT K2

  Hoogwaardige, scheuroverbruggende, kunststofgemodificeerde, bitumenafdichting met polystyrol, 2K

  Varianten
  0888 | BIT K2
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis polystyrol gevulde kunststof bitumenemulsie
  Dichtheid voorbereide mengsel 0,75 kg/ltr
  Droogtijd
  (20°C / 70% relatieve luchtvochtigheid)
  < 48 uur
  Consistentie pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Schuifdruktest (DIN 15820) voldoet
  Drogestofgehalte ca. 85 vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkelafdichting
  • Combinatiebouwsystemen (aansluiting waterdicht beton onder maaiveld en bouwconstructie boven maaiveld)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • AbP conform PG ÜBB beschikbaar
  • Getest radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

    Mat vochtige oppervlakken zijn toegestaan.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim met een geschikte minerale mortel rond maken.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende, minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet zuigende, minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.

    Indien versteviging van de ondergrond nodig is (restauratie), gronderen met Kiesol (1 : 1 met water).

    Als contactlaag en ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag met dit product aanbrengen.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Poedercomponent voordat het wordt toegevoegd aan de bitumenemulsie los maken.

    Droog materiaal, vastgehecht aan de rand van de emmer, verwijderen.

    Bitumenbasismassa kort oproeren.

    Het losse poeder volledig aan de bitumenemulsie toevoegen.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Poeder vastgehecht aan de rand, afstrijken.

    Het mengen ten minste 2 minuten voortzetten.

    Anker mixer gedurende de totale mengtijd op de bodem laten.

    Zie mengvoorschriften.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • VA2_M_583

    Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Anker mixer (4249), spaan (4004), laagdiktespaan (4000), geschikt spuitapparaat

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Opgedroogd materiaal met Verdunning V 101 (art.nr. 0978) verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 ltr / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,2 ltr/m²/mm droge laagdikte Ca. 1,5 ltr/m² als verlijming perimeterisolatieplaten Voor details zie verbruikstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse
    (conform DIN 18533)


    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (ltr/m²)
    Opbrengst 30 ltr
    (m²)
    W1-E
    bodemvocht en niet drukkend water

     ≥ 3 ca. 3,5 ca. 3,5 ca. 8,5

    W2.1-E
    matige inwerking van drukkend water 

    (diepte onder maaiveld ≤ 3 m)


     ≥ 4 ca. 4,7 ca. 4,7 ca. 6,4
    W3-E
    niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds

     ≥ 4 ca. 4,7 ca. 4,7 ca. 6,4

    W4-E

    spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder wanden onder maaiveld


     ≥ 3 ca. 3,5 ca. 3,5 ca. 8,5
    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ca. 0,6 ltr/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,5 ltr/m² (dmin = 4 mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmersbv.nl

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's