• WP Sulfatex

  Art.nr. 043005

  WP Sulfatex

  Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

  Kleuren: grijs | 0430
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte (28 dagen) ca. 6 N/mm²
  Chemicaliënbestendigheid XA2
  Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
  Waterdosering 20-21% komt overeen met 5,0 ltr / 25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Dampdiffusieweerstand µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Curatieve kelderafdichting binnen
  • Curatieve sokkelafdichting
  • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken onder maaiveld
  • Bouwdelen die in contact staan met drinkwater
  • Zout belaste ondergronden

  Eigenschappen

  • Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1plus)
  • Waterdicht
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Dampdoorlatend
  • Chemisch bestendig conform DIN 4030 tot aantastingsgraad: XA2
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oude stuclagen of verflagen min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim afronden.

    Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

     

    Zoutsper

    Bij de saneerwerkzaamheden verdient het de aanbeveling twee lagen Zoutsper (art.nr. 0663) aan te brengen om de aanwezige zouten te binden.

     

    Grondering buiten

    Minerale ondergronden met Kiesol / Kiesol MB gronderen.

     

    Grondering binnen

    Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) gronderen.

     

    Afdichtingen in drinkwatervoorzieningen

    Het materiaal zonder grondering in drie lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

     

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal nat in nat in twee lagen aanbrengen.

    Wachttijd tussen de tweede en derde laag min. 24 uur.

    Vervolgens een derde laag, waaroverheen nat in nat WP Top of als alternatief SP Prep door middel van spatten of opwerpen ruw aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet verwerken bij directe zoninwerking.

    De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten
   • Mengapparaat, blokkwast, slurry bezem Bij machinale verwerking gelieve overleg met RTS.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij curatieve afdichting binnen en buiten 

    Waterinwerking klasse (DIN 18533)

    Belastingklasse conform
    WTA 4-6-14

    Minimum laagdikte (mm)

    Verbruik verse mortel (kg/m²)

    Verbruik poeder (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

    W4-E spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren onder maaiveld

    spatwater-/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    W1.1-E/W1.2-E bodemvocht en niet drukkend waterbodemvocht en niet drukkend water ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    W2.1-E matige inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld < 3 m)
    stuwend indringend water en drukkend water
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    ----
    waterreservoirs met dieptes tot 10 meter

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmersbv.nl

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.