• PBD 2K

  Art.nr. 088625

  PBD 2K

  Oplosmiddelvrije, kunstharsgemodificeerde bitumenafdichting met rubber vulstoffen, 2K

  Varianten
  0886 | PBD 2K
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis kunststof bitumenemulsie met speciale vulstoffen
  Dichtheid voorbereide mengsel ca. 1,00 kg/ltr
  Drukgedrag droge laagdikte constant
  Droogtijd
  (20°C / 70% relatieve luchtvochtigheid)
  ca. 48 uur
  Consistentie pasteus
  Test bij een drukbelasting = 0,3 MN/m² > 80%
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Schuifdruktest (DIN 15820) voldoet ook zonder wapeningsweefsel
  Drogestofgehalte ca. 80 vol.-%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E op betonondergronden, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Combinatiebouwsystemen (aansluiting waterdicht beton onder maaiveld en bouwconstructie boven maaiveld)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Hoge druksterkte (>3-voudige normbelasting)
  • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Getest radondicht
  • Ook bij van buitenaf drukkend water (W 2.1-E, W 2.2-E) zonder wapeningsweefsel (speciale overeenkomst)
  • AbP conform PG ÜBB beschikbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

    Betonnen ondergronden aan de wand-/basisverbinding door mechanische verwijdering voorbereiden.

    Mat vochtige oppervlakken zijn toegestaan.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim met een geschikte minerale mortel rond maken.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende, minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet zuigende, minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.

    Indien het nodig is de ondergrond te verstevigen, gronderen met Kiesol (1 : 1 met water).

    Als contactlaag en ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag met dit product aanbrengen.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Poedercomponent voordat het wordt toegevoegd aan de bitumenemulsie los maken.

    Droog materiaal, vastgehecht aan de rand van de emmer, verwijderen.

    Bitumenbasismassa kort oproeren.

    Het losse poeder volledig aan de bitumenemulsie toevoegen.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Poeder vastgehecht aan de rand, afstrijken.

    Het mengen ten minste 2 minuten voortzetten.

    Anker mixer gedurende de totale mengtijd op de bodem laten.

    Zie mengvoorschriften.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Oppervlakteafdichting

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

    Bij aansluitingen op waterdichte betondelen ≥ 15 cm, een wapeningsweefsel in de eerste laag inbedden.

     

    Elementnaden

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

    Afdichting beide zijden ≥ 15 cm naast de voeg uitvoeren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor het in gebruik nemen van de spuitmachine met Bitumen SHM (art.nr. 0881) doorspoelen.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Anker mixer, spaan, laagdiktespaan

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Opgedroogd materiaal met Verdunning V 101 (art.nr. 0978) verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,25 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,25 kg/m²/mm droge laagdikte ong. 1,5 kg/m² verlijming perimeterisolatieplaten Voor details zie verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse (conform DIN 18533)

    Belastingsklasse
    (conform DIN 18195) [teruggetrokken sinds juli 2017]

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (kg/m²)
    Opbrengst 25 kg
    (m²)
    W1-E
    bodemvocht en niet drukkend water 
    klasse 4
    bodemvocht en niet drukkend water 
    ≥ 3 ca. 3,8
    ca. 3,8ca. 6,5

    W2.1-E
    matige inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld ≤ 3 m)

    klasse 6
    stuwend water en drukkend water  
    ≥ 4 ca. 5,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    W2.2-E *
    grote inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld > 3 m)


    ≥ 4 ca. 5,0 ca. 5,0
    ca. 5,0
    W3-E
    niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds 
    klasse 5
    niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds 
    ≥ 4,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    W4-E 

    spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder wanden onder maaiveld

    sokkelafdichting binnen reikwijdte muren  ≥ 3,0 ca. 3,8
    ca. 3,8

    ca. 6,5

    * specifieke overeenkomst nodig / toepassing alleen toegestaan op betonondergronden

    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533
    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 kg/m² (dmin = 4 mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmersbv.nl

    De afdichting in combinatie met een WU-betonvloerplaat moet afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's