Vakwerk

Beperkt beweegbare structuren zoals vakwerkoppervlakken of wanden met een niet-homogene doorsnede

Voor beperkt beweegbare structuren zoals vakwerkoppervlakken of wanden met een niet-homogene doorsnede is een eenvoudig en zacht binnenisolatiesysteem vereist, omwille van de verschillende fysische eigenschappen. Over het algemeen bestaat voor vakwerkoppervlakken het risico van een te sterke isolatie, met als gevolg dat de volledige bouwstructuur niet langer afdoende kan drogen. Speciale aanbevelingen vindt u ook in WTA-gegevensblad E 8 5 00 D.

Bij zichtgevels in vakwerk moet steeds rekening worden gehouden met scheuren tussen de vulling en het hout. Deze scheuren kunnen bij regen op de gevel tot een verhoogde wateropname leiden, in het bijzonder aan de gebouwzijden waar slagregen plaatsvindt. De hier opgenomen hoeveelheden water kunnen de door een capillair-actief inwendige isolatie ontstane hoeveelheden dauwwater met een veelvoud overschrijden. Dit water moet opnieuw kunnen drogen, waarvoor een zekere energietoevoer noodzakelijk is.

Wanneer het vakwerk met iQ-Therm wordt geïsoleerd, wordt de energietoevoer als gevolg van het isolerend vermogen van iQ-Therm zo sterk verminderd, dat een optimale droging niet langer kan worden gegarandeerd. Om die reden wordt in het desbetreffende WTA-gegevensblad vermeld: "De extra binnenisolatie mag de waarde van delta RI = 0,8 m²K/W niet overschrijden." Omgerekend betekent dit, dat de dikte van de isolatielaag dmax niet groter mag zijn dan lambda x 0,8.

Voor iQ-Therm betekent dit:
0,031 W/(mK) x 0,8 m²K/W = 0,0248 m = 24,8 mm.

Het ideale systeem voor de energetische renovatie van zichtgevels in vakwerk is iQ Therm 30.

  • Bij bekleed vakwerk kan langs buiten geen of slechts een kleine hoeveelheid vocht in de constructie binnendringen, zodat hier iQ-Therm kan worden gebruikt.
  • De U-waarden die in EnEV zijn vastgelegd, zijn voor gebouwen in vakwerk duidelijk lager dan voor andere gevels.

"Wanneer bij buitenmuren in zichtbaar vakwerk, die moeten worden ingedeeld bij slagregenbelastinggroep I volgens DIN 4108-3: 2001-06 en die zich in speciaal beschermde zones bevinden, maatregelen worden uitgevoerd volgens punt a, c of d, geldt dat aan de voorwaarden volgens punt 1 is voldaan, wanneer de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de tot stand gebrachte wandstructuur 0,84 W/(m²•K) niet overschrijdt".

Vakwerkgevel

12 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 0666

Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

Art.nr. 1368

Afbijt en graffitiverwijderaar

Art.nr. 1072

Minerale grondering met sterk verstevigende werking

Art.nr. 2330

Weerbestendige verf voor hout en andere ondergronden binnen en buiten

Art.nr. 1045

Cementvrije voegmortel

Art.nr. 0576

Objectspecifiek samengestelde mortel

Art.nr. 0505

Mortel voor vlakken in vakwerkgevels

Art.nr. 6566

Gevulde kalkverf zonder aandeel organisch bindmiddel

Art.nr. 6569

Kalkverf zonder aandeel organisch bindmiddel

Art.nr. 2350

Watergedragen houtbeits op kleur

Art.nr. 2250

Decoratieve, oplosmiddelhoudende premium houtbeschermende lazuur voor hout buiten

Art.nr. 7650

Watergedragen kleurlak op basis van duurzame grondstoffen voor hout binnen en buiten