• 067105 Schmutzlöser

  Artikel Nr. 067105

  Vuiloplosser

  Tensideoplossing voor het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vet

  Varianten

  0671 | Vuiloplosser

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid heldere oplossing
  Dichtheid (20°C) 1,00 kg/ltr
  pH-waarde (20°) ca. 11,5
  Tensidegehalte ca. 10%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vetafzettingen
  • Minerale oppervlakken
  • Vloeren en wanden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hoge wasactiviteit
  • Zeer effectief concentraat
  • Schuimarm
  • Handmatig en machinaal te verwerken
  • Biologisch afbreekbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

    De te reinigen ondergrond met water vooraf vochtig maken.

    Afhankelijk van de intensiteit van de vervuiling verdunnen met water in een mengverhouding van 1 : 5 tot 1 : 20.

    Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

  • Verwerking
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • De oplossing, afgestemd op de verontreiniging, met geschikt gereedschap aanbrengen.

    Het materiaal met borstel of schrobber inwerken.

    Bij de verwerking met een hoge druk stoomcleaner ca. 0,5% van het product in de bypass tank doseren.

    Intensief naspoelen.

    Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • Borstel, schrobber, hogedruk reiniger

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 10 ml - 50 ml totaal / m²
   • Ca. 0,01 – 0,05 ltr/m² afhankelijk van de vervuiling

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Reinigingsrestanten kunnen de daar opvolgende impregnering beïnvloeden.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.