Art.nr. 0676

  Groene aanslagverwijderaar

  Speciale reiniger voor het verwijderen van algen op terrassen, tegels, klinkers en metselwerk

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Hoedanigheid vloeistof
  pH-waarde (20°) 7,6

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Ondergronden van beton, natuursteen, kalkzandsteen, keramiek, glas, hout, kunststof en WPC

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwijdert zelfstandig en zeer diep organische vervuilingen
  • Nawassen niet noodzakelijk, 24 uur inwerktijd
  • Toepassing puur of verdund met water
  • Duurzame werking bij onverdunde toepassing
  • Zonder actief chloor
  • Tast de ondergrond niet aan
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

  • Verwerking
   • gieten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal op de droge ondergrond gelijkmatig aanbrengen en laten inwerken.

    Inwerktijd 24 uur, tegen regen beschermen, niet met water naspoelen.

    Na voldoende inwerktijd het oppervlak schoonmaken.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Altijd een proefvlak opzetten!

    Aangrenzende begroeiing en planten alsmede bouwdelen tegen direct contact beschermen door middel van dekkleden of folie.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gieten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Gieter, gloriaspuit

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 10 ml / m² per laag
   • Ca. 10 ml/m² (mengverhouding 1 : 10)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.