Artikel Nr. 290905

  Primer F

  Grondering met verstevigende werking

  Varianten

  2909 | Primer F

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20°C) ca. 0,80 gr/cm³
  Vlampunt > 30
  Werkzame stof acrylzuurester-copolymeer
  Substraat koolwaterstof

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Alkalibestendig tot pH 14 gegeven
  Weerbestendigheid goed

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poederende en afzandende pleisters zoals kalkverven en minerale verven en krijtende muurverven
  • Beton, vezelcementplaten, baksteen, gevelsteen, minerale stucmortel (DIN 18550, mortelgroep P II en P III), binnenstucwerk, gasbeton, gipsplaten, houtvezelplaten en spaanplaat

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Verstevigend
  • Oplosmiddelhoudend
  • Alkalibestendig
  • Goed indringvermogen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Droog, schoon en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Voor gebruik goed schudden.

    Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.

    Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Geen gereedschap met kunststof borstel of haren gebruiken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • De verpakking beschermen tegen temperaturen boven 30°C en droog opslaan.

    In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

    Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • Ca. 0,1 - 0,2 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische voorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.