Artikel Nr. 040825

  SP Top Q2

  Minerale fijne pleister

  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 0408

  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 0408

  Kies een kleur

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Druksterkte CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
  Dichtheid vaste mortel ca. 1,3 kg/dm³
  Korrelgrootte < 0,5 mm
  Laagdikte één laag 2 - 5 mm
  Schudmaat ca. 1,2 kg/dm³
  Waterdosering 6,0 ltr /25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Egaliseerspachtel en fijne pleister

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Handmatig en machinaal te verwerken
  • Filzbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Hydrofobe oppervlakken voornatten met water waaraan toegevoegd zeep of glansspoelmiddel.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • VA1_M_715

    Het product met geschikt gereedschap als contactlaag aanbrengen.

     

    Het materiaal in de gewenste laagdikte aanbrengen en direct glad afwerken.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    De werkzaamheden op aaneengesloten vlakken niet onderbreken.

    Ter voorkoming van aanzetten bij grote oppervlakken waar gewerkt wordt op verschillende steigerhoogtes, iedere steigerhoogte gelijktijdig bewerken.

    Op aaneengesloten oppervlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, filzbord, sponsbord Verwerking met machine na overleg met RTS!

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,3 kg/m²/mm; gemiddeld tot ca. 3,5 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.