• DP Top L

  Art.nr. 051516

  DP Top L

  Stuclaag en sierpleister

  Kleuren: wit | 0515
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  productpage.discontinuedproduct.headline
  productpage.discontinuedproduct.text

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Dichtheid vaste mortel ≤ 1000 kg/m³
  Schudmaat ca. 0,8 kg/dm³
  Wateropnamecoëfficiënt w24 ≤ 0,4 kg/(m²h0,5)
  Dampdiffusieweerstand µ ≤ 12
  Druksterkte klasse CS I (gemiddeld 1,5 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Topstuclaag en decorpleister
  • Minder sterke ondergronden
  • Voor het maken historische stucsystemen (kloosterputz of spaanslagstructuur)

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Handmatig en machinaal te verwerken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het product met geschikt gereedschap als contactlaag aanbrengen.

    Kort laten aantrekken en de totale laagdikte aanbrengen.

    Laagdikte één laag 15 - 30 mm.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Wachttijd oppervlakteafwerking min. 2 dagen.

     

    Oppervlakteafwerking

    Laagdikte één laag tot op korreldikte afgladden.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Nabewerken met houten of kunststof spaan.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    De werkzaamheden op aaneengesloten vlakken niet onderbreken.

    Ter voorkoming van aanzetten bij grote oppervlakken waar gewerkt wordt op verschillende steigerhoogtes, iedere steigerhoogte gelijktijdig bewerken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, troffel, filzbord, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 6,0 kg/m²/cm laagdikte Ca. 2,5 kg/m² als sierpleister

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten