• FM NB [basic]

  Art.nr. 102730

  FM NB [basic]

  Kalkcement voegmortel voor nieuwbouw

  Varianten
  M10
  Varianten
  ≤ 1,0 mm
  Kleuren: antiekwit | 1027
  Kleuren: antiekwit | 1027
  Kies een kleur
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Druksterkte (28 dagen) ≥ 10 N/mm² (M10)
  Dynamische E-modulus ≥ 10.000 N/mm²
  Kwaliteitscontrole GG-CERT
  Korrelgrootte ca. 1 mm
  Open porositeit ca. 30 vol.-%
  Waterdosering ca. 11% komt overeen met 3,3 ltr/30 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Invoegen
  • Baksteen- en natuursteenmetselwerk
  • Mortelvoegen van 5 - 30 mm

  Eigenschappen

  • Goede kantenhechting
  • Speciale kleur (UV-bestendige pigmenten) mogelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Voegdiepte minimaal 2 cm respectievelijk twee keer de voegbreedte.

    Geschuurde voegzijkanten kunnen leiden tot onthechting.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • voegen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het voegen indien mogelijk in twee lagen, de voegmortel (sterkteklasse M10, korrelgrootte 1 mm) goed aandrukken en stevig natrekken, echter niet doorstrijken.

    Slechts zo veel materiaal aanmengen, dat binnen ca. 2 uur verwerkt kan worden.

    De open, gereinigde voegen voornatten.

    Onvolkomenheden door een dunne laag aan de randen kunnen door toevoeging van ZM HF  [basic] aan het aanmaakwater (mengverhouding 1 : 10) worden verbeterd; hierdoor vertraagt de verharding en wordt de hechttreksterkte verhoogd.

    Na het aanbrengen met profileergereedschap (bijv. stuk slang) bewerken.

    Wachttijd tussen het aanbrengen van de volgende laag min. 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Soort en duur van de behandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende charges zijn mogelijk!,

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    De hechting aan de zijkanten wordt door toevoeging van ZM HF [basic] in het aanmaakwater (verhouding 1 : 10) verhoogd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • voegen
   • Mengapparaat, spaan, voegijzer, profielgereedschap

   • Gereedschap voor verharding van de mortel met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,6 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,6 kg/ltr voegruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten