• FM FS

  Art.nr. 043525

  FM FS

  Slurry voor het invoegen van baksteen

  Kleuren: grijs (eigen kleur) | 0435
  Kleuren: grijs (eigen kleur) | 0435
  Kies een kleur
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte ca. 5,0 N/mm²
  Einde verharding ca. 4 uur
  Korrelgrootte ≤ 1 mm
  Hechttreksterkte > 1 N/mm²
  Capillaire wateropname < 0,1 kg/m²h0,5
  Schudmaat ca. 1,5 kg/ltr
  Waterdosering ca. 17% komt overeen met 4,3 ltr/25 kg
  Dampdiffusieweerstand µ < 200
  Druksterkte klasse > M10

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Voeginstandhouding van baksteen- en klinkergevels en gevel slurrysystemen

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Extreem goede kantenhechting
  • Geschikt voor smalle voegen
  • Goede weerbestendigheid
  • Speciale kleur (UV-bestendige pigmenten) mogelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Voegdiepte minimaal 2 mm, maximaal 10 mm.

    De open, gereinigde voegen voornatten.

  • Verwerking
   • spaan / plamuurmes / voegspijker / rubberen trekker
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Beschadigde steen en voegen verwijderen, vervangen en diepliggende voegen opvullen.

    Voor het vermetselen en opvullen Voegslurry met Selectmix RMS (art.nr. 6752) in een mengverhouding van 1 : 1 mengen.

    Slechts zo veel materiaal aanmengen, dat binnen ca. 2 uur verwerkt kan worden.

    De slurry met een rubberen troffel volledig dekkend aanbrengen en in de voegen drukken.

    Overtollig materiaal volledig verwijderen.

    Met een rood sponsbord de slurry verdichten en egaliseren.

    Zonder wachttijd het oppervlak afnemen met een uitgewrongen washboy, daarbij overtollig materiaal verwijderen.

    Vervolgens een eerste keer reinigen met schoon water en nadat het water is verwisseld direct een tweede keer reinigen.

  • Verwerkingsinstructies
   • De verwerkingstechniek aanpassen specifiek op de omstandigheden van het object (proefvlak).

    Reiniging met een minimaal gebruik van water.

    Bij de laatste reinigingsbeurt altijd schoon water gebruiken.

    Eventueel op zijn vroegst de volgende dag nareinigen ondersteund met Combi WR (art.nr. 0675).

    Wachttijd na reiniging tot voorimpregnering ten minste 3 regenvrije dagen.

    Wachttijd tussen de voorimpregnering en het invoegen ten minste 5 dagen.

    Wachttijd tussen het invoegen en het naimpregneren min. 8 dagen.

    Wachttijd tussen het aanbrengen van de volgende laag min. 24 uur.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Soort en duur van de behandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende charges zijn mogelijk!,

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaan / plamuurmes / voegspijker / rubberen trekker
   • Rubberen schuurbord, lagedruk spuitapparatuur (oplosmiddelbestendig, 404001), washboy-set (4978)

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • De verwerkingstechniek slurry-invoegen omvat de volgende systeemonderdelen: - voorimpregnering: ca. 0,6 ltr/m² (Funcosil) - slurry invoegen: ca. 3,0 kg/m² - na-impregnering: ca. 0,4 ltr/m²

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor korrelige en/of bezande baksteen, handvormsteen of baksteen met een gestructureerd oppervlak.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.