• Muurankermortel M20

  Art.nr. 102825

  Spiraalankermortel M20

  Machinaal te verwerken voegmortel met een hoge sulfaatweerstand voor het inbedden van spiraalankers

  Varianten
  1 mm
  Varianten
  M20
  Kleuren: grijs | 1028
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Druksterkte (28 dagen) ≥ 20 N/mm²
  Kwaliteitscontrole WPK
  Dichtheid verse mortel ong. 2,0 kg/dm³
  Korrelgrootte 1 mm
  Waterdosering 14,0 - 14,5% komt overeen met ca. 3,5 ltr/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Inbedden van spiraalankers als wapening van scheuren in metselwerk

  Eigenschappen

  • Eén-component
  • Machinaal te verwerken
  • Goede kantenhechting
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Kunststof veredeld
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Voegdiepte minimaal 6 cm.

    Geschuurde voegzijkanten kunnen leiden tot onthechting.

  • Verwerking
   • voegpistool/ voegspijker
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • De open, gereinigde voegen voornatten.

    De eerste mortellaag zonder holle ruimtes in de voeg aanbrengen en spiraalanker matig aandrukken.

    Vervolgens een tweede mortellaag zonder holle ruimtes nat-in-nat tot 2 cm lager dan het eindoppervlak aanbrengen en voegspijker nabewerken.

    Wachttijd tussen het aanbrengen van de volgende laag min. 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • voegpistool/ voegspijker
   • Mengapparaat, geschikte pomp, voegpistool (pointing gun kit), voegijzer, spaan

   • Gereedschap voor verharding van de mortel met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,7 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,7 kg/ltr op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten