• Clean WR

  Art.nr. 067505

  Clean WR

  Zure reiniger

  Varianten
  0675 | Clean WR
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid kleurloos
  Dichtheid (20°C) ca. 1,04 gr/ml
  pH-waarde (20°) ca. 1,0

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Minerale ondergronden
  • Tegels en plavuizen in doucheruimtes en zwembaden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Tensidevrij
  • Gebruiksklaar
  • pH-waarde ca. 2,0
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

    De te reinigen ondergrond met water voornatten.

  • Verwerking
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

    Het materiaal met borstel of schrobber inwerken.

    Na voldoende inwerktijd met water naspoelen.

    Grote oppervlakken met een hoge druk stoomcleaner bewerken.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

    Reinigingsrestanten kunnen leiden tot kalkuitbloeiingen.

    Donkere voegen kunnen door de reiniging lichter worden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber / hogedrukreiniger
   • Borstel, schrobber, hogedruk reiniger, straalapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 300 ml - 500 ml totaal / m²
   • Ca. 0,3 - 0,5 ltr/m² afhankelijk van de vervuiling

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Het materiaal lost alleen kalkhoudende vervuilingen, geen andere verontreinigingen.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking afvoeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.