• Color LA Fill

  Art.nr. 056010

  Color LA Fill

  Gevulde "echte" siliconenverf

  Kleuren: wit | 0560
  Kleuren: wit | 0560
  Kies een kleur
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel siliconenhars-emulsie
  Dichtheid (20°C) 1,50 gr/cm³
  pH-waarde ong. 8,5
  Pigment lichtechte, alkalibestendige oxidepigmenten
  Viscositeit ong. 4000 mPa∙s

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Glansgraad mat, mineraal karakter
  Wateropnamecoëfficiënt (DIN 52617) w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Dampdoorlatendheid (DIN 52615) sd ≤ 0,05 m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwmaterialen
  • Draagkrachtige silicaat- siliconen- en matte verflagen
  • Kunstharspleister
  • Oppervlakken met verschil in ruwheid en haarscheurtjes
  • Als tussenlaag onder Siliconenverf LA

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Vezelversterkt
  • Waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5)
  • Zeer dampdoorlatend sd ≤ 0,05 m
  • Geen versperring van de carbonatatiereactie
  • Spanningsarm
  • Mat, mineraal karakter
  • Fijn zandachtige, ruwe structuur
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).

    Bevat geen bouwschadelijke zouten.

   • Voorbereidingen

    Draagkrachtige, minerale ondergronden met Impregneergrondering gronderen.

    Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer HF of Primer Hydro HF gronderen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen plamuren / airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed roeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten.

    Het materiaal voor het aanbrengen van structuur in één laag aanbrengen.

    Wachttijd tussen het aanbrengen van de volgende laag min. 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen plamuren / airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, vachtroller, spaan, airless spuitapparatuur

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Verfspetters terwijl het materiaal nog vers is met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 0,3 kg - 0,5 kg totaal / m²
   • Ca. 0,3 - 0,5 kg/m²

   • Verbruik kan afhankelijk van de conditie van de ondergrond schommelen.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.