Artikel Nr. 040120

  SP Levell

  Zoutbufferende speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

  Button WTA blau Button G Cert

  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0401

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Druksterkte CS III (i.M. 5,5 N/mm²)
  Capillaire wateropname > 1,0 kg/m²
  Porositeit > 50 vol.%
  Schudmaat ca. 1,0 kg/dm³
  Waterindringdiepte > 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Met vocht en zout belaste wanden en muren
  • Oude gebouwen, kelders en gevels
  • Ontzouting en vochtreducering
  • Condensbuffer en beschermende laag op binnenafdichtingen

  Eigenschappen

  • Hoog zoutopslagvermogen
  • Porositeit ≥ 50 vol-%
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Dampdoorlatend
  • Capillair actief
  • Laagdikte één laag van 10 tot 40 mm.
  • Machinaal te verwerken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Product als aanbrandlaag > 50% dekkend aanbrengen.

    Ondergrond: zwak zuigend

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Laagdikte één laag 10 - 40 mm.

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Laagdikte per laag 10 - 40 mm.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Voor het aanbrengen van de volgende stuclaag het aangestijfde oppervlak met een stuckam horizontaal opruwen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, getand spackmes, stuckam, bezem Geschikte machine

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 9,5 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 9,5 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Systeemproducten