• SP Levell

  Art.nr. 040120

  SP Levell

  Zoutbufferende poriënstucmortel voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

  Button WTA blau Button G Cert
  Kleuren: grijs (eigen kleur) | 0401
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Druksterkte CS III (gemiddeld 5,5 N/mm²)
  Kwaliteitscontrole GG-Cert + WTA
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,15 kg/dm³
  Capillaire wateropname w24 > 1,0 kg/m²
  Porositeit > 50 vol.-%
  Laagdikte één laag van 10 tot 40 mm
  Schudmaat ca. 1,0 kg/dm³
  Waterdosering ca. 32,5% komt overeen met 6,5 ltr/20 kg
  Dampdoorlatendheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte > 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Met vocht en zout belaste wanden en muren
  • Oude gebouwen, kelders en gevels
  • Ontzouting en vochtreducering
  • Condensbuffer en beschermende laag op binnenafdichtingen

  Eigenschappen

  • Hoog zoutopslagvermogen
  • Porositeit 51 vol.-%
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Dampdoorlatend
  • Capillair actief
  • Laagdikte één laag van 10 tot 40 mm.
  • Machinaal te verwerken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Het product als aanbrandlaag wratachtig (dekkingsgraad 50-70%) aanbrengen in een laagdikte van max. 5 mm.

    Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: zwak zuigend

    Het product volledig dekkend (100%) aanbrengen in een laagdikte van max. 5 mm.

    Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep volledig dekkend (100%) in een laagdikte van max. 5 mm als hechtlaag in de laatste mortellaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Voor het aanbrengen van de volgende stuclaag het aangestijfde oppervlak met een stuckam horizontaal opruwen.

    Alternatief: het oppervlak na voldoende droging met roosterspaan voorbereiden voor volgende lagen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Om het succes van de sanering te kunnen waarborgen, overeenkomstige drogingscondities conform WTA-merkblad 9-04/D aanhouden.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

    Machinale verwerking kan tot verandering van de productspecifieke technische gegevens zoals sterkte, gehalte luchtporiën enz. leiden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, getande rei, stuckam, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 9,5 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 9,5 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten