• Funcosil FC Historic
 • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic

  Art.nr. 061105

  Funcosil FC Historic

  Beperkt capillair remmende impregnering in crèmevorm op basis van silaan

  Varianten
  0611 | Funcosil FC Historic
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid melkachtig, wit, crèmig
  Dichtheid (20°C) ca. 0,825
  Vlampunt > 61
  Werkzame stof silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte ca. 20 massa-%
  Substraat gedearomatiseerde koolwaterstof / water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Bescherming tegen slagregen van monumentale objecten
  • Minerale bouwmaterialen zoals stucwerk, baksteen en natuursteen
  • Reducering van de capillaire wateropname met behoud van een rest capillariteit

  Eigenschappen

  • U-waarde-reducerend
  • Dampdoorlatend
  • Geen afpareleffect
  • Uitstekend indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Op basis van mineraal water
  • Eenvoudig, nauwkeurig en zonder materiaalverlies aan te brengen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen.

    De noodzakelijke reinigingsmaatregelen uitvoeren waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd bijv. door te sproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de rotec nevelstraaltechniek of door gebruik te maken van Remmers reinigingsproducten bijv. Vuiloplosser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675).

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het impregneermiddel met geschikt gereedschap kruislings aanbrengen of airless spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

    Overtollig impregneermiddel binnen 1 uur met Verdunning V 101 verwijderen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Langharige lamsvachtroller, kwast Airless nozzle: 40°C spuithoek, boring 0,021, max. 60 bar spuitdruk

   • Het gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

    Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 150 ml - 200 ml totaal / m²
   • Afhankelijk van de porositeit in één laag: ca. 0,15 - 0,20 ltr/m²

   • Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    In geval van bouwschadelijke zouten, een kwantitatieve zoutanalyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen leiden tot grote schade, die door een impregnering niet kan worden voorkomen.

    Voorwaarde voor een optimale impregnerende werking is opname van het impregneermiddel; dit is afhankelijk van het poriënvolume en vochtgehalte van het bouwmateriaal.

    Testen van de werkzaamheid:
    de wateropname van minerale bouwmaterialen met de Funcosil Testplaat respectievelijk het Funcosil Testbuisje van prof. Karsten worden verkregen (Funcosil Testkoffer, art.nr. 4954).
    De werkzaamheid op z'n vroegst 6 weken na verwerking testen.

    Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  Mogelijke systeemproducten